Bra att veta

Att förnya och förvara recept

För närvarande går det inte att förnya recept som är utskrivna av läkare på ÅHS. Övriga läkare kan vi vid akuta sitationer försöka att nå. När du lämnat in receptet kontaktar vi läkaren samma dag och strävar alltid efter att hantera ditt recept så snabbt som möjligt. Vi kan även förvara dina recept på apoteket om du så önskar.

Vad ska jag göra med gamla mediciner?

Gamla mediciner och mediciner som inte ska användas mer är problemavfall. Nya Apoteket tar emot medicinavfall och för det vidare till avfallsanläggningarna för att förstöras. Preparaten bör återlämnas till oss i sina originalförpackningar. Sprutor och nålar förpackas skilt för sig, gärna i en burk med lock.

Filialapotek och medicinskåp

Apoteket har ett filialapotek på Kumlinge som förestås av Nina tel: +358(0) 18-55408
Apoteket har också medicinskåp  i skärgården på följade platser:
Föglö, Kökar, Sottunga, Brändö och Lumparland.

Mer information:

 • FPA
  Folkpensionsanstalten FPA ansvarar för grundtryggheten för alla som bor i Finland. Du kan söka FPA-ersättning för sjukvård, läkemedelsersättningar, sjukdagpenning samt företagshälsovård för företagare.
 • ÅHS
  Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) ansvarar för hela den offentliga hälso- och sjukvården på Åland – från mödra- och barnhälsovård till olika former av specialsjukvård och vård i livets slutskede.
 • FASS.se
  På Läkemedelsportalen Fass.se finns aktuell information om samtliga godkända läkemedel som marknadsförs i Sverige.
 • GOD MEDICINSK PRAXIS
  En enhet inom Läkarföreningen Duodecim, som utarbetar nationella evidensbaserade behandlingsrekomendationer.

Nya Apoteket | Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn, telefon 018-16 511 | nya.apoteket@apoteket.ax | Facebook