Bra att veta

eRecept

eRecepten finns samlade i en databas som upprätthålls av Fpa. Här hittas alla eRecept som skrivits ut till Dig. Genom att Du visar ditt Fpa -kort eller legitimation ger Du oss rätt att hämta Dina uppgifter från databasen. Om du är ombud för någon annan är det viktigt att Du har personens Fpa - kort eller ett samtycke från personen i fråga. 

Vad ska jag göra med gamla mediciner?

Gamla mediciner och mediciner som inte ska användas mer är problemavfall. Nya Apoteket tar emot medicinavfall och det hämtas hos oss av Ålands Problemavfall. Lämna in läkemedelsavfall i en så liten volym som möjligt. Ta gärna bort ytterförpackningar. Sprutor och nålar förpackas skilt för sig, gärna i en burk med lock.

Filialapotek och medicinskåp

Apoteket har ett filialapotek på Kumlinge som förestås av Nina tel: +358(0) 18-55408
Apoteket har också medicinskåp  i skärgården på följade platser:
Föglö, Kökar, Sottunga, Brändö och Lumparland.

Mer information:

 • FPA
  Folkpensionsanstalten FPA ansvarar för grundtryggheten för alla som bor i Finland. Du kan söka FPA-ersättning för sjukvård, läkemedelsersättningar, sjukdagpenning samt företagshälsovård för företagare.
 • ÅHS
  Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) ansvarar för hela den offentliga hälso- och sjukvården på Åland – från mödra- och barnhälsovård till olika former av specialsjukvård och vård i livets slutskede.
 • FASS.se
  På Läkemedelsportalen Fass.se finns aktuell information om samtliga godkända läkemedel som marknadsförs i Sverige.
 • GOD MEDICINSK PRAXIS
  En enhet inom Läkarföreningen Duodecim, som utarbetar nationella evidensbaserade behandlingsrekomendationer.

Första Apoteket | Torggatan 3, AX-22100 Mariehamn, telefon 018-16 511 | info@apoteket.ax | Facebook