Prescription medicine

ARICEPT 10 mg tabl, kalvopääll 98 fol

Aktiv ingrediens:
DONEPETSIILI
Medicine Method of Effect:

vähentää taudin oireita eli parantaa aktiivisuutta, keskittymistä ja toimintojen sujuvuutta (lisää kolinergistä aktiivisuutta jäljellä olevissa aivosoluissa)

Ändamål:

lievään ja keskivaikeaan Alzheimerin tautiin liittyvän dementian oireiden hoito

Paketstorlek:
98 fol
Marknadsförare:
Pfizer Oy
244,52 €
Check Kela-compensation