AURIFEN KORVATIPAT 7 G

AURIFEN örondroppar lindrar smärta och klåda i yttre hörselgången. Läkande effekt vid öroninflammationer.

AURIFEN örondroppar är en medicinteknisk produkt som verkar genom de osmotiska egenskaperna hos glycerol. Glycerol är huvudkomponenten i AURIFEN. Produkten innehåller även lidokain, som används som medel för lokalbedövning, vilket förstärker örondropparnas verkan och dessutom lindrar öronvärk.

AURIFEN kan användas till vuxna och barn över 6 månader.

Paketstorlek:
7 G
Marknadsförare:
Sirowa Finland Ltd Oy
Varan är inte tillgänglig
12,37 €
1 767,14 € / kg

AURIFEN är avsett för tillfällig lindring av öronvärk, inte längre än 3 dagar. AURIFEN kan användas till vuxna och barn från 6 månaders ålder.

AURIFEN lindrar vid:

 • inflammatoriska tillstånd som kännetecknas av svullnad, smärta och klåda i yttre hörselgången
 • besvär med smärta som orsakas av regelbunden exponering för vatten och fukt, som till exempel vid badbassänger
 • besvär med smärta som orsakas av långvarigt bruk av hörlurar, eller vax som täpper igen yttre hörselgången
 • besvär med smärta som orsakas av frekvent användning av rengöringsprodukter, till exempel schampon, tvålar och geler. Dessa kan förstöra den naturliga hinnan som skyddar yttre hörselgången.

Vuxna och barn över 12 år: 2 droppar i vardera örat upp till tre gånger om dagen. Kontakta läkare om du inte märker någon förbättring efter 3 dagar, eller om du mår sämre.

Barn över 6 månader: 2 droppar i vardera örat upp till tre gånger om dagen. Används endast under uppsikt av en vuxen eller läkare. Kontakta läkare om du inte märker någon förbättring efter 3 dagar, eller om barnet mår sämre.

Vid användning till barn ska örat skyddas med bomull. AURIFEN ska inte användas till barn under 6 månader.

Endast för utvärtes bruk. Behandlingen ska utvärderas av läkare.

Flerdosflaskan innehåller 7 g lösning.

0,5 % lösning av lidokainhydroklorid i glycerol (vattenfri)

Använd inte AURIFEN:

 • om förpackningen är skadad
 • om trumhinnan är skadad (till exempel vid kronisk öroninflammation) AURIFEN ska endast användas efter noggrann otoskopisk läkarundersökning av örat.
 • om du är allergisk mot någon av komponenterna i produkten
 • om utgångsdatumet som är tryckt på förpackningen har löpt ut
 • omedelbart efter operation eller kirurgisk behandling i örat
 • till barn under 6 månaders ålder
 • vid långvarig smärta eller svullnad som orsakas av inflammation på grund av bakterier eller svamp – kontakta läkare i dessa fall
 • vid öronflytningar, dvs. läckage från örat.
 • Applicera inte AURIFEN i örat med hörapparaten insatt. Applicera AURIFEN en timme innan du sätter in hörapparaten i yttre hörselgången.
 • Det finns inget vetenskapligt stöd för att AURIFEN-dropparna har någon negativ effekt vid graviditet och amning, men rådfråga en läkare som kan göra en bedömning av om den förväntade nyttan med AURIFEN är större än den potentiella risken.
 • Kontakta läkare om symtomen förvärras, om du har feber eller om du inte märker någon förbättring efter tre dagars användning av AURIFEN örondroppar. Långvarig smärta eller svullnad kan tyda på en bakterie- eller svampinfektion. I dessa fall kan ytterligare eller lämpligare behandling behövas.
 • Endast för utvärtes bruk.
 • Undvik kontakt med ögonen, munnen och slemhinnorna i halsen och näsan.
 • AURIFEN är avsett för tillfällig lindring av öronvärk, inte längre än 3 dagar. AURIFEN ska inte användas långvarigt.

Det finns inget vetenskapligt stöd för att AURIFEN-dropparna har någon negativ effekt vid graviditet och amning, men rådfråga en läkare som kan göra en bedömning av om den förväntade nyttan med AURIFEN är större än den potentiella risken.

Förvaras torrt vid en temperatur på 15–25°C i upprätt läge. Skyddas från frost – förvaras ej i kylskåp. Skyddas från direkt solljus. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Efter första öppnande av förpackningen kan AURIFEN användas i 4 veckor.

Skriv datum för första applicering av dropparna på flaskan (på därför avsedd plats).

Kassera förpackningen efter användning i enlighet med lokala föreskrifter.

7 g

Användning med andra läkemedel eller medicintekniska produkter:

Interaktioner med andra produkter har inte studerats. Men det är känt att läkemedel mot hjärtarytmier (rubbningar i hjärtats retledningssystem) förvärrar biverkningarna av lidokain. Samtidig användning av dessa kan leda till allvarliga biverkningar. Cimetidin, betablockerare, noradrenalin och inhalationsanestetika (gaser eller flyktiga vätskor som används för bedövning eller narkos) minskar blodflödet i levern och hämmar därigenom omsättningen av lidokain i kroppen. Det gör att nivåerna av läkemedel i blodet ökar.

Barbiturater, rifampicin och fenytoin påskyndar istället omsättningen av lidokain genom aktivering av mikrosomala enzymer i levern. Lidokain ökar effekten av muskelavslappnande medel för tvärstrimmiga muskler. Tillverkaren rekommenderar inte användning av andra läkemedel eller medicintekniska produkter i form av droppar eller sprejer samtidigt med AURIFEN. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder andra läkemedel eller medicintekniska produkter i form av droppar eller sprej. Innan du applicerar AURIFEN-dropparna, berätta för läkare eller apotekspersonal om andra produkter som du använder i örat samt alla läkemedel som du nyligen har tagit, inklusive receptfria läkemedel. Vänta gärna minst 30 minuter innan du använder andra läkemedel, medicintekniska produkter eller örondroppar efter att du har använt AURIFEN.

Se bruksanvisningen.

CE-märkt medicinteknisk produkt.

Write Your Own Review
Du recenserar:AURIFEN KORVATIPAT 7 G
Ditt betyg