Medicin

BACIBACT 500 IU/g+5 mg/g voide 100 g

Bacibact salva används som lokalbehandling för små hudrepor och sår samt för varbildande hudinflammationer.

Aktiv ingrediens:
BASITRASIINI,
NEOMYSIINI,
Paketstorlek:
100 g
Marknadsförare:
Orion Oyj
Finns i lager
22,79 €
227,90 € / kg

Bacibact salva används som lokalbehandling för små hudrepor och sår samt för varbildande hudinflammationer. Preparatet är avsett för kortvarig behandling av små hudytor. De verksamma ämnena är antibiotikumen bacitracin och neomycin vars verkan kompletterar varandra. Salvan är avsedd för behandling av skorvbildande eksem.

Stryk salvan i ett tunt lager på området som ska behandlas 1-2 gånger per dygn.

  • Preparatet passar inte för långtidsbehandling av kroniska sår
  • Kontakta läkare ifall inflammationen inte blir bättre efter 1-2 veckor
  • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
  • Överkänslighetsreaktioner, klåda, sveda, rodnad eller ökad inflammation
  • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
  • Kortvarig användning av preparatet på små hudområden är inget hinder under graviditet eller amning
  • Fler råd gällande användning av preparatet under graviditet och amning finns listade i bipacksedeln