Medicin

BEROCCA CITRUS poretabl 45 kpl

Berocca brustabletter med smak av citrus är en kombination av B-vitaminer, C-vitamin samt kalcium, magnesium och zink. Berocca ha konstaterats förbättra både det psykiska och fysiska välmåendet. Berocca brustabletter rekommenderas inte för barn under 11 år.

Paketstorlek:
45 kpl
Marknadsförare:
Bayer Oy, Consumer Care
Finns i lager
18,90 €

Berocca brustabletter med smak av citrus är en kombination av B-vitaminer, C-vitamin samt kalcium, magnesium och zink. Berocca ha konstaterats förbättra både det psykiska och fysiska välmåendet. Berocca brustabletter rekommenderas inte för barn under 11 år.

 • 1 brustablett per dygn
 • Brustabletten löses upp i ett glas vatten
 • Efter intag av Berocca brustabletter färgas urinen avvikande gul. Detta beror på B2-vitaminet som ingår i tabletterna. Detta är alldeles ofarligt.
 • I bipacksedeln finns mera information om vitaminernas och spårämnenas inverkan.
 • Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
 • De verksamma ämnena i Berocca brustabletterna är ämnen som av naturen finns i människokroppen och användning av dem förorsakar vanligen inga biverkningar.
 • De vanligaste biverkningarna är lindriga och övergående störningar i matsmältningskanalen.
 • För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.
 • Vid rekommenderade doser föreligger inga tecken på skadlig inverkan på fostret/den nyfödda.
 • Berocca brustabletter borde dock inte användas under graviditet annat än på rekommendation av läkare.
 • De vitaminer och mineraler som ingår i Berocca brustabletterna går över i modersmjölken, men vid rekommenderade doser är det osannolikt att det medför biverkningar för barnet.
 • Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning