Medicin

BEROCCA ORANGE poretabl 15 kpl

Berocca Orange brustabletter med apelsinsmak är en kombination av alla åtta B-vitaminer, C-vitamin samt kalcium, magnesium och zink. De olika ingredienserna är alla kliniskt testade och produkten har konstaterats förbättra både den psykiska och fysiska välmågan. Berocca brustabletter används vid ett ökat behov av och vid brist på B- & C-vitamin och zink. Berocca brustabletter rekommenderas ej åt barn under 11 år.

Paketstorlek:
15 kpl
Marknadsförare:
Bayer Oy, Consumer Care
Finns i lager
7,60 €

Berocca Orange brustabletter med apelsinsmak är en kombination av alla åtta B-vitaminer, C-vitamin samt kalcium, magnesium och zink. De olika ingredienserna är alla kliniskt testade och produkten har konstaterats förbättra både den psykiska och fysiska välmågan. Berocca brustabletter används vid ett ökat behov av och vid brist på B- & C-vitamin och zink. Berocca brustabletter rekommenderas ej åt barn under 11 år.

 • 1 brustablett per dygn
 • Brustabletten löses upp i ett glas vatten
 • Efter intag av Berocca brustabletter färgas urinen avvikande gul. Detta beror på B2-vitaminet som ingår i tabletterna. Detta är alldeles ofarligt.
 • I bipacksedeln finns mera information om vitaminernas och spårämnenas inverkan.
 • Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
 • De verksamma ämnena i Berocca brustabletterna är ämnen som av naturen finns i människokroppen och användning av dem förorsakar vanligen inga biverkningar.
 • De vanligaste biverkningarna är lindriga och övergående störningar i matsmältningskanalen.
 • För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.
 • Vid rekommenderade doser föreligger inga tecken på skadlig inverkan på fostret/den nyfödda.
 • Berocca brustabletter borde dock inte användas under graviditet annat än på rekommendation av läkare.
 • De vitaminer och mineraler som ingår i Berocca brustabletterna går över i modersmjölken, men vid rekommenderade doser är det osannolikt att det medför biverkningar för barnet.
 • Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning