Prescription medicine

DIASECTRAL 200 mg tabl, kalvopääll 100 kpl

Aktiv ingrediens:
ASEBUTOLOLI
Medicine Method of Effect:

hidastaa sydämen lyöntitiheyttä, vähentää sydämen työmäärää, korjaa sydämen häiriintynyttä rytmiä

Ändamål:

kohonneen verenpaineen alentaminen, sydäninfarktin jälkihoito, rytmihäiriöt, angina pectoris eli puristava rintakipu

Paketstorlek:
100 kpl
Marknadsförare:
Cheplapharm Arzneimittel GmbH
20,36 €
Check Kela-compensation