Medicin

DRONTAL VET 230/20 mg tabl, kalvopääll 2 fol

Drontal vet är ett maskmedel för behandling av spolmask och bandmask hos katt. Läkemedlet ges som engångsdos och innehåller pyrantel och prazikvantel, som fungerar mot alla betydande inälvsparasiter så som rundmask (spolmask, hakmask) och bandmask.

Aktiv ingrediens:
PRATSIKVANTELI,
PYRANTEELIEMBONAATTI,
Paketstorlek:
2 fol
Marknadsförare:
Orion Eläinlääkkeet
Finns i lager
8,13 €

Drontal vet on matolääke kissoille pyörömatojen (suolinkaiset, hakamadot) ja heisimatojen häätöön. Kerta-annoksena annettavan lääkkeen vaikuttavat aineet ovat pyranteeli ja pratsikvanteli. 

  • Normal engångsdos är 1 tablett per 4 kg kroppsvikt
  • Tabletten kan delas
  • Drontal vet. -tabletterna ges till katten som sådan i dess mun eller blandas i maten
  • Behandling som engångsdos
  • Inga allmänna biverkningar
  • Fler biverkningar beskrivs i bipacksedeln

Får inte ges till dräktiga eller digivande katter.