Prescription medicine

KALETRA 200/50 mg tabl, kalvopääll 120 kpl

Aktiv ingrediens:
LOPINAVIIRI,
RITONAVIIRI,
Medicine Method of Effect:

estää viruksen lisääntymistä

Ändamål:

immuunikadon hoito yhdessä muiden lääkkeiden kanssa

Paketstorlek:
120 kpl
Marknadsförare:
Orifarm Oy
784,47 €
Check Kela-compensation