Medicin

MOBILAT emuls voide 100 g

Mobilat kräm är en antiinflammatorisk värkmedicin som används vid lokalbehandling av muskel- och ledvärk.

Aktiv ingrediens:
LISÄMUNUAISEN KUORIKERROKSEN UUTE,
MUKOPOLYSAKKARIDIPOLYSULFAATTI,
SALISYYLIHAPPO,
Paketstorlek:
100 g
Marknadsförare:
STADA Nordic
Finns i lager
18,33 €
183,30 € / kg

Mobilat kräm är en antiinflammatorisk värkmedicin som används vid lokalbehandling av muskel- och ledvärk. Krämen smörjes på huden på det område av kroppen som skall behandlas. Eftersom Mobilat verkar lokalt påfrestas inte kroppen lika mycket som av värkmediciner som tas via munnen. Mobilat kräm är ett kombinationspreparat som innehåller tre läkemedel: salisylsyra, kortikosteroider och en mukopolysackarid. Mobilat krämens verksamma ämnen tränger i någon mån genom huden till underliggande vävnader. De motverkar inflammationsreaktioner och befrämjar minskning av svullnad varvid smärtan lindras. Mobilat kan köpas som kräm eller som gel. För långvarigt bruk och för barn under 12 år endast efter läkarens ordination.

 • Mobilat-krämen masseras lätt på det sjuka hudområdet en eller flere gånger om dagen, om inte läkaren föreskriver annat.
 • Som engångsdos används vanligtvis ca 5-15 cm av krämen.
 • Då förband eller stödband används bör doseringen ökas.
 • Mobilat krämen kan väl användas också under ocklusionsförband.
 • Se bruksanvisningen för ocklusionsförband i bipacksedeln.
 • Om symtomet fortgår trots behandlingen med Mobilat bör man kontakta läkaren. 
 • Mobilat innehåller salicylsyra som kan öka hudens permeabilitet för andra läkemedel som används på samma hudområde.
 • Man bör undvika att få krämen på sårig hud, på öppna sår, i ögonen eller på slemhinnor.
 • Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
 • Läkemedlet har inga vanliga biverkningar.
 • För mera information om sällsynta biverkningar läs bipacksedeln.
 • Under graviditet bör Mobilat kräm inte användas på stora hudområden.
 • Mobilat kräm bör inte användas på området kring och på brösten. 
 • Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning