Medicin

NICORETTE FRUITMINT 2 mg lääkepurukumi 210 fol

Nicorette tuggummi innehåller nikotin som används som hjälp när man vill sluta röka. 

Aktiv ingrediens:
NIKOTIINI
Paketstorlek:
210 fol
Marknadsförare:
McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy
Denna produkt krävde 18 års ålder. Ålder garanteras automatiskt av inloggade kunder för kunder som inte är inloggade och kräver stark autentisering i kundvagnen.
Finns i lager
36,32 €

Nikotinet tas upp via munnens slemhinnor och lindrar abstinensbesvär och nikotinbegär. Nicorette tuggummi innehåller inga av de hälsoskadliga ämnen som finns i tobak, såsom tjära och kolmonoxid. Nicorette tuggummi bör inte användas av personer under 18 år utan hälsovårdspersonalens rekommendation.

 • Välj Nicorette tuggummistyrka med utgångspunkt från ditt nikotinberoende
 • Om du är starkt beroende av nikotin eller om du tidigare har misslyckats med Nicorette 2 mg, välj 4 mg 
 • I övriga fall använd 2 mg:s tuggummi
 • Vanligen tuggar man ett tuggummi var eller varannan time i början av behandligen
 • I de flesta fall är 8–12 tuggummin per dygn en tillräcklig dos oavsett styrka
 • Den maximala dosen är 24 tuggummin per dygn
 • Se noggrannare hur man anväder preparatet från tilläggsuppgifterna samt dosering och styrka från bipacksedeln
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
 • Vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk och sömnlöshet, illamående, kräkning, ökad salivproduktion, hicka, magproblem och infektioner i munnen
 • Smärta eller irritation i mun och hals samt smärta i käkleden
 • Fler biverkningar i bipacksedeln
 • Nikotin påverkar foster och diande barn
 • Om du är gravid eller ammar, rådgör med hälsovårdspersonal innan du börjar använda Nicorette tuggummi 
 • Nikotinersättningsbehandling är även under graviditet ett bättre alternativ än fortsätt rökning