Medicin

NICOTINELL MINT 1 mg imeskelytabl 36 fol

Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. 

Aktiv ingrediens:
NIKOTIINI
Paketstorlek:
36 fol
Marknadsförare:
Haleon Finland Oy
Denna produkt krävde 18 års ålder. Ålder garanteras automatiskt av inloggade kunder för kunder som inte är inloggade och kräver stark autentisering i kundvagnen.
Finns i lager
10,21 €

Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Nicotinell Mint sugtablett används som hjälp när man vill sluta röka. När du suger på tabletten, frigörs nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munhålan. Detta läkemedel används för att minska abstinensbesvären hos nikotinberoende personer som vill sluta röka. Nicotinell  Mint 1 mg sugtablett rekommenderas  till rökare med ett svagt eller måttligt nikotinberoende.

 • Nicotinell Mint sugtablett 1 mg kan användas ensamt eller i kombination med Nicotinell depotplåster.
 • Startdosen bör vara individuell beroende på patientens nikotinberoende
 • I början bör 1 sugtablett tas varje till varannan timme. Den vanliga doseringen är 8–12 sugtabletter per dag.
 • Vid rökavvänjning och rökreduktion med Nicotinell sugtablett ska maximalt 24 sugtabletter användas per dag
 • Se noggrannare doseringsdirektiv och styrka från tabell i bipacksedeln
 • Samtidigt användande av sura drycker, som t ex kaffe eller läskedrycker, kan minska absorptionen av nikotin i munhålan.
  • Dessa drycker bör undvikas 15 minuter innan sugtabletten används. 
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta läkare eller apotek
 • Nicotinell Mint sugtablett kan orsaka biverkningar liknande de som uppträder när nikotin administreras genom rökning
 • Yrsel, huvudvärk, hosta och insomni (dessa biverkningar kan också bero på abstinenssymptom vid rökavvänjning), illamående, hicka, magsymptom som t ex flatulens, kräkningar, stomatit, ömhet i munhåla, övre buksmärta, diarré, muntorrhet, förstoppning, faryngit, smärta i svalget
 • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
 • Nikotin påverkar fostret, därför bör Nicotinell användas endast enligt läkarordination under graviditet
 • Nikotin går över i modersmjölken, därför bör Nicotinell användas endast enligt läkarordination under amning
 • Se noggrannare direktiv angående användande av Nicotinell under graviditet och amning i bipacksedeln