Prescription medicine

OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD 40/5 mg tabl, kalvopääll 98 fol

Aktiv ingrediens:
AMLODIPIINI,
OLMESARTAANIMEDOKSOMIILI,
Medicine Method of Effect:

estää verisuonten supistumista, laajentaa verisuonia ja vähentää ääreissuonten vastusta, lääkeaineet laskevat verenpainetta toisiaan täydentävillä mekanismeilla

Ändamål:

kohonneen verenpaineen alentaminen, kun amlodipiini tai olmesartaanimedoksomiili yksinään ei ole riittävän tehokas

Paketstorlek:
98 fol
Marknadsförare:
Accord Healthcare Oy
34,74 €
Check Kela-compensation