Medicin

TRENTAL 400 mg depottabl 100 fol

Trental gör blodets erytrocyter (röda blodkroppar) mera formbara och på så sätt blir det lättare för dem att gå genom de förträngda små blodkärlen. Läkemedlet påverkar också de övriga blodkropparnas egenskaper så att risken för tromboser minskar. Blodflödet i de små blodkärlen underlättas och förbättras. Typiska indikationer för Trental är t. ex. intermittent hälta (fönstertittar sjuka) alltefter dålig blodcirculation i nedre extremiteter, vilovärk eller bensår. Medicinen används vanligen enligt läkares ordination endast åt vuxna personer.

Aktiv ingrediens:
PENTOKSIFYLLIINI
Paketstorlek:
100 fol
Marknadsförare:
Sanofi Oy
Finns i lager
24,40 €

Trental gör blodets erytrocyter (röda blodkroppar) mera formbara och på så sätt blir det lättare för dem att gå genom de förträngda små blodkärlen. Läkemedlet påverkar också de övriga blodkropparnas egenskaper så att risken för tromboser minskar. Blodflödet i de små blodkärlen underlättas och förbättras. Typiska indikationer för Trental är t. ex. intermittent hälta (fönstertittar sjuka) alltefter dålig blodcirculation i nedre extremiteter, vilovärk eller bensår. Medicinen används vanligen enligt läkares ordination endast åt vuxna personer.

  • Använd alltid Trental enligt läkarens anvisningar
  • Vanlig dos är 400 mg 2-3 gånger per dygn
  • Tabletterna får varken tuggas eller krossas
  • Tabletterna bör sväljas hela och med minst ett ½ glas vätska helst i samband med måltid eller strax därefter
  • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
  • Inga vanliga biverkningar finns mämnt för preparatet
  • Biverkningar som man ej vet hur vanliga de är finns listade i bipacksedeln
  • Tillräcklig information om användning av Trental under graviditet saknas. Användning av Trental rekommenderas därför inte under graviditet.
  • Pentoxifyllin som Trental innehåller går över i modersmjölk. Tillräcklig information om möjliga effekter på barnet saknas
  • Läkaren ska noga överväga eventuella för- och nackdelar innan Trental ordineras till ammande kvinnor.