AC3 COMFORT GEL 45 ML

Lindrar klåda, irritation och andra ändtarmsbesvär. Förebygger hemorrojder och  och anala sprickor. 

Paketstorlek:
45 ML
Marknadsförare:
Viatris Oy
Finns i lager
22,29 €
495,33 € / l

Ac3 Comfort behandlar och förebygger ändtarmsbesvär (irritation, klåda och andra obehag). Förebygger hemorrojden och anala sprickor. Direck svalkande och smörjande lindring.

 

För behandling av ändtarmsbesvär såsom klåda och irritation, även förekommande vid hemorrojder och anala sprickor:
Applicera gelen, i och omkring anus, minst 2 gånger per dag eller så ofta som önskas, i 2 veckor. Använd den bifogade applikatorn. För bästa effekt, följ behandlingsråden noga.
För förebyggande av (inre och yttre) hemorrojder, anala sprickor och andra besvär:
Applicera gelen, i och omkring anus före och efter toalettbesök.

Ac3 Comfort bör inte användas i mer än 30 dagar i följd.

Aqua, Aloe Barbadensis Gel, Galactoarabinan, Polyglucoronic Acid Crosspolymer*, PEG-8, Xanthan Gum, Betaine, Laureth-9,  Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium Phosphate. *2QR

Använd inte denna produkt om du är känslig för en eller flera av ingredienserna.

Tala med din doktor om du kontinuerligt besväras av hemorrojder eller upplever kraftig blödning från ändtarmen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Ac3 Comfort blir anvandas vid rumstemperatur. Flirvaras pa ell sakert och svalt stalle. 

Varning: Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte punkteras eller brännas, gäller 
även tömd behållare. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 
antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för temperaturer över 50'C. Skydda behållaren och applikatorn från solljus och förvara i en 
torr och sval plats (väl ventilerad). Använd behållaren endast i kombination med den medföljande 
applikatorn.
Extremt brandfarligt. lnnehåll under tryck.
 

Ac3 Comfort är CE-märkt medicinteknisk product (0481) tillverkare: Trimb Healthcare, distributör: Viatris Oy