Användar- och leveransvillkor

Nätbutikens användar- och leveransvillkor

 

 

 

I kraft från och med 20.04.2020

1.       Allmänt

Apotekets namn: Mariehamns 1 Första Apoteket

FO-nummer: 2489901-4

E-postadress: info@apoteket.ax

Besöksadress: Torggatan 3, 22100 Mariehamn

Telefonnummer: 018-16511

Apotekets nätbutik säljer produkter till företag och privatpersoner. Om kunden är minderårig förutsätts vårdnadshavarens samtycke. En minderårig kan endast betala via nätbank. Apoteket har en skyldighet att bl.a. övervaka till vem produkterna säljs och att köparen uppfyller ålderskraven. På grund av detta kommer apoteket i vissa fall att begära och samla in kundens personnummer i enlighet med dataskyddslagen och nätbutikens dataskyddsbeskrivning. 

Läkemedel och andra produkter säljs endast inom Åland.

Apoteket kan ensidigt ändra leveransvillkoren, bekanta dig med leveransvillkoren innan du beställer från nätbutiken.

2.       Produkter och priser

Priset på produkter och tjänster samt beskrivningar av dessa framgår på webbsidorna. Moms ingår i priserna. Momssatsen kan variera beroende på vilken produkt eller tjänst som beställs. Priserna som anges är i kraft tillsvidare eller för den tid som anges i produktbeskrivningen. Om det i nätbutiken har funnits en felaktig prisuppgift som skiljer sig så uppenbart från det verkliga priset att kunden borde ha förstått misstaget är apoteket inte bundet till den felaktigt angivna prisuppgiften på produkten. 

Läkemedelsprodukter har produktbeskrivning både på svenska och finska. En del icke-läkemedelsprodukter har enbart produktbeskrivning på finska. Detta ska åtgärdas till i ett senare skede.

3.       Beställning

Beställningen görs genom att överföra valda produkter till köpkorgen. I samband med beställning ska namn, adress, e-postadress och telefonnummer (som man kan skicka SMS till) anges. I beställningsskedet kan kunden välja om man önskar att apoteket ska kontakta kunden för att ge läkemedelsrådgivning. Vid beställning av läkemedel som kräver tilläggsrådgivning kan kunden inte motsätta sig läkemedelsrådgivning. Vid köp av nikotinprodukter är åldersgränsen 18 år. Åldern kontrolleras automatiskt på kunden eftersom stark elektronisk autentisering krävs i varukorgsskedet om kunden inte har loggat in.

Vid beställning av receptläkemedel krävs (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas föreskrift 2/2011) stark elektronisk autentisering, genom vilken beställarens personnummer erhålls. Apoteket tar alltid kontakt med kunden i samband med beställning av receptläkemedel.

Avisering om att beställningen är klar att avhämtas skickas som e-post eller textmeddelande. Kunden ansvarar för att personuppgifter och andra beställningsuppgifter är korrekta och fullständiga.

Beställningsbekräftelse

Om beställningen har lyckats skickas en beställningsbekräftelse per e-post till kunden. Beställningsbekräftelsen innehåller de mest väsentliga uppgifterna om beställningen samt information om returrätt.

Apoteket förbehåller sig rätten att annullera beställningar av motiverade skäl. Om vi av någon anledning inte kan bekräfta din beställning tar vi kontakt så fort som möjligt.

Betalning och betalningssätt

Köp betalas med något av de betalningssätt som anges i varukorgen. I apoteket nätbutik kan följande betalningssätt användas: 

Betalning via nätbank (alla finländska nätbanker) och kreditkort (Visa, Visa Electron, MasterCard)

Som betalningsförmedlingstjänst och betaltjänstleverantör fungerar Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj visas som mottagare av betalningen på kontoutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj har ett verksamhetstillstånd för betalningsinstitut. Vid reklamationer ber vi dig först kontakta produktens leverantör.
Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7 Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com 

Leveranssätt och leveranskostnader

Leveranskostnaderna inkluderar frakt- och förpackningsavgifter. Leveranssätten och eventuella leveranskostnader anges i varukorgen. Leveranstiden varierar beroende på leveranssätt och produkternas tillgänglighet. Vi levererar endast inom Åland. 

Följande leveranssätt finns att tillgå: Avhämtning på apoteket (Torggatan 3), avhämtning från apotekets paketautomat i Varuboden City (Torggatan 6), leverans till närmaste postkontor eller -ombud (endast Åland), leverans till paketautomat på Åland (Smartpost) och Postens hemleverans (endast Åland). Vid köp av produkter som kräver kylförvaring är avhämtning på apoteket (Mariehamn eller Kumlinge) det enda möjliga leveranssättet.

4.       Returrätt för konsumentkunder

Att häva köpet av en vara sker genom att göra en ångeranmälan inom 14 dagar efter att produkten eller det sista produktpartiet mottagits, eller inom 14 dagar efter att ett tjänsteavtal har ingåtts. Ångeranmälan kan göras på en ångerblankett eller fritt formulerad t.ex. via e-post.

Returrätten gäller inte läkemedel.

Returrätten gäller inte företag eller samfund utan särskilt avtal.

Produktretur (fysiska varor)

Konsumentkunder har 14 dagars returrätt enligt konsumentskyddslagen. Produkten ska lämnas till returtransport inom 14 dygn efter ångeranmälningen.

För att ha rätt till full återbetalning vid produktretur måste kunden som har tagit emot produkten hålla den i väsentligen oförändrat och oförminskat skick. Kunden kan öppna eller bryta förpackningen för att bekanta sig med produktens egenskaper och funktionalitet på samma sätt som i en butik utan att förlora returrätten. Förpackningen är en del av produkten, hantera och öppna den med försiktighet så att den kan returneras i sin orginalförpackning.

Om kunden tar produkten i bruk ansvarar han eller hon för värdeminskningen av varan. Om produkten väsentligen har ändrats eller förminskats har apoteket att kräva tillbaka ett belopp som motsvarar värdeminskningen av produkten. Om varan har blivit omöjlig att sälja på grund av att den har använts kan apoteket helt vägra att betala tillbaka det belopp som konsumenten har betalat.

Undantag för returrätten

Enligt konsumentskyddslagen gäller inte returrätten förseglade och öppnade produkter som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras när förpackningen har öppnats. Sådana produkter är bl.a. läkemedel, kosmetikprodukter, kontaktlinser och produkter inom sexuell hälsa.

Enligt konsumentskyddslagen gäller inte returrätten produkter som har tillverkats eller ändrats enligt kundens önskemål eller varor som uppenbart har anpassats för kundens personliga behov.

Returanvisningar

Kunden står för returkostnaderna.

Produkten ska packas så att den inte skadas under transporten. Produkten kan returneras per post och det lönar sig att be om returkvitto för att kunna bevisa att produkten har skickats tillbaka.

Returneringsadress: Första Apoteket, Torggatan 3, AX-22100 Mariehamn

Produkten som returneras ska skickas per post eller föras till apoteket i Mariehamn eller Kumlinge.

Tjänster

Kunder som har ingått tjänsteavtal har 14 dagars ångerrätt från det att tjänsteavtalet har ingåtts. 

Tjänsten kan börja utföras efter att bekräftelsen levererats innan ångerfristen löpt ut om kunden har gjort en uttrycklig begäran om detta. Ångerrätten gäller inte om en tjänst har utförts helt och hållet innan ångerfristen har löpt ut och kunden har informerats om att ångerrätt saknas i ett sådant fall.

Vid beställning av en tjänst från apotekets nätbutik betraktas beställningen som en uttrycklig begäran att påbörja tjänsten innan ångerfristen har löpt ut. Kunden godkänner dessa villkor i samband med sitt köpbeslut genom att kryssa i den aktuella begäran i beställningsskedet. I beställningsbekräftelsen informeras kunden om att ångerrätt saknas.

Återbetalning

Beloppet som har betalats för en produkt återbetalas till konsumentkunden senast 14 dagar efter att en ångeranmälan mottagits. Apoteket har rätt att hålla inne återbetalningen tills produkten är returnerad eller tills kunden med t.ex. returkvitto kan styrka att produkten har returnerats.

Vi gör återbetalningen på samma betalningssätt som kunden har använt.

5.       Reklamationer

Om produkten har försvunnit eller skadats under transporten eller om produkten eller tjänsten på annat sätt inte motsvarar din beställning eller är felaktig, var god och ta kontakt med apoteket. Utredningen av ärendet underlättas om kunden tar kontakt utan dröjsmål.

Ångerfristen på 14 dagar begränsar inte konsumentkunden från att yrka på ett produktfel efter denna tid. Om kunden har fått en felaktig produkt eller tjänst ansvarar apoteket för felet enligt konsumentskyddslagen. Apoteket ansvarar för den felaktiga produktens returkostnader och andra bindande skyldigheter i enlighet med konsumentskyddslagen.

Kundbetjäning

Apotekets personal hjälper gärna till vid frågor om beställningar i nätbutiken: e-post: info@apoteket.ax eller telefon 018-16511

Ej uthämtade försändelser

För outhämtade försändelser som inte omfattas av en ångeranmälan debiterar vi kostnaden för returfrakt. Att enbart lämna en försändelse outhämtad betraktas inte som en ångeranmälan.

Ansvarsbegränsning

Apoteket ansvarar inte för indirekta eller direkta skador som beror på beställning, leverans, produkt eller tjänst annat än vid omständigheter som regleras av konsumentskyddslagen eller andra bindande skyldigheter.

Reklamationer och tvistlösning

Om en meningsskiljaktighet rörande avtal inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kan kunden hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) eller Ålands Ombudsmannamyndighet (www.ombudsman.ax) för avgörande. Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta konsumentrådgivningen på www.ombudsman.ax

Vid behov kan kunden starta en behandling av tvistemålet via ODR-forumet (Online Dispute Resolution). Mera information om Konsument Europa, https://www.ecc.fi/sv/.

Tilläggsinformation om konsumentens rättigheter i nätbutiken får du från konkurrens- och konsumentverkets webbplats (www.kkv.fi) eller Ålands Ombudsmannamyndighet (www.ombudsman.ax).

Vid meningsskiljaktigheter tillämpas Finlands lag och tvister löses i den allmänna domstolen i domkretsen för kundens hemort.

6.       Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att ändra leveransvillkoren. Innan en beställning görs ska kunden bekanta sig med gällande leveransvillkor.

Apoteket hanterar alla personuppgifter konfidentiellt.