Tjänster

Vi erbjuder många olika apotekstjänster vid sidan om vanliga apoteksärenden. Här kan du läsa mera om våra tjänster:

Professionell medicinsk rådgivning
Förnyande av e-recept via apoteket
Maskinell dosdispensering
Apotekets läkemedelsgenomgång
Inlämning av läkemedelsavfall
Granskning av fartygsapotek
Nätapoteket – möjlighet att utföra apoteksärenden dygnet runt
Schengenintyg och receptkopior vid resor utomlands
Försäljning av presentkort

 

Professionell medicinsk rådgivning

Farmaceuterna och provisorerna på Första Apoteket är universitetsutbildade läkemedelsspecialister. Vi svarar på alla frågor som handlar om användning av läkemedel. Vårt viktigaste mål är att våra kunder använder sina mediciner på ett tryggt och säkert sätt. Vi vägleder dig till rätt produkt och säkerställer att den passar ihop med din eventuella grundmedicinering. Är du gravid eller ammar? Fråga oss i personalen om du har funderingar gällande medicinering under graviditet eller amning. Vi hjälper också till vid tobaksavvänjning.  

 

Förnyande av e-recept via apoteket

På kundens begäran har apoteket möjlighet att skicka förnyelsebegäran på e-recept som är slutanvända eller som har blivit föråldrade. Då förnyelsebegäran har skickats är den i kraft 8 dygn; under den här tiden kan läkaren antingen godkänna eller avslå begäran. Om du ger ditt telefonnummer i samband med att förnyelsebegäran skickas får du ett SMS då din begäran har behandlats. Förnyelsebegäran kan skickas om det har gått mindre än 28 månader sedan receptet skrevs ut (16 månader om det är frågan om narkotikaklassade läkemedel eller huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedel). Om du sköter receptärenden åt en anhörig krävs ett skriftligt samtycke för att apoteket ska kunna skicka en förnyelsebegäran. Förnyelsebegäran kan också skickas på Mina Kanta-sidor

kanta 

 

Maskinell dosdispensering

Använder du många läkemedel? Eller tar du medicin många gånger per dygn?  Första Apoteket erbjuder maskinell dosdispensering, en tjänst som innebär att du får dina mediciner färdigt delade i behändiga dospåsar. Dosdispensering passar bra för dig som har stabil och regelbunden medicinering. I tjänsten ingår en kontroll av kundens helhetsmedicinering för att gallra bort onödiga läkemedel och för att undvika eventuella interaktioner mellan olika läkemedel. 

Fördelar med maskinell dosdispensering:

 • Tryggt och hygieniskt – medicinerna fördelas i tydligt märkta dospåsar i rena, farmaceutiska utrymmen.
 • Organiserat – dosdispenseringen utförs av maskiner och är i praktiken en felfri process där risken för misstag är försvinnande liten i jämförelse med traditionell medicindelning.
 • Mindre läkemedelsavfall – läkemedelskostnaderna minskar samtidigt som miljöbelastningen blir så liten som möjligt
 • Ökad patienttrygghet – kunden/vårdpersonalen behöver inte oroa sig för att medicinerna skulle vara slut på receptet eftersom apoteket tar hand om receptförnyelserna
Ta kontakt med oss om du är intresserad av tjänsten. Här kan du också läsa mera om dosdispensering: Pharmacs hemsida
 

Apotekets läkemedelsgenomgång

Läkemedelsgenomgången finns till för personer, i synnerhet äldre, som använder många läkemedel och vill säkerställa att medicinerna används på rätt sätt. Medicineringen diskuteras i lugn och ro tillsammans med en farmaceut eller provisor som har utbildats för syftet. I tjänsten granskas helhetsmedicineringen för eventuella överlappningar och olämpliga läkemedelskombinationer. Dessutom kontrolleras rätta tidpunkten för intag av läkemedelen samt om läkemedlen lämpar sig för äldre. I tjänsten ingår ett möte på cirka en halvtimme med provisor/farmaceut. Kunden får ett skriftligt sammandrag av läkemedelskontrollen. Sammandraget kan vid behov visas för läkaren.

kontrolltjänst

För att göra kontrollen behövs uppgifter om ibrukvarande mediciner och egenvårdsmediciner samt naturpreparat, vitaminer och kosttillskott. Dessa fylls i på förhand av kunden på ett medicinkort som fås från apoteket. Ta kontakt med apoteket/farmaceut Matilda Bertell eller apotekare Ingrid Qvarnström för mera information. 

Inlämning av läkemedelsavfall

Apoteket tar gratis emot föråldrade och oanvända läkemedel. Allt läkemedelsavfall som returneras till apoteket sänds vidare för att behandlas som farligt avfall. Det är apotekaren som ansvarar för läkemedlens kvalitet på apoteket. Läkemedel som redan en gång har lämnats ut till kunden, kan inte säljas på nytt. Därför ersätts inte heller kunden för oanvända läkemedel. Förfarandet baserar sig på läkemedelslagen och på de anvisningar myndigheterna har gett apoteken.

Returnera läkemedelsavfallet så här:

 • Avlägsna påskrifter som innehåller patientuppgifter (såsom doseringslappar) från läkemedelsförpackningarna.
 • Hämta läkemedlen till apoteket i en genomskinlig, tättslutande plastpåse.
 • Tabletter och kapslar kan avlägsnas från originalförpackningarna. Tabletter och kapslar som är i genomtrycksförpackningar behöver inte lösgöras från sina förpackningar. Tomma glasburkar kan föras till glasinsamlingen. Tomma plastburkar kan sättas i hushållsavfallet.
 • Returnera flytande läkemedel i sina originalförpackningar.
 • Returnera alltid jodtabletter och andra läkemedel som innehåller jod i sina originalförpackningar i en separat genomskinlig plastpåse. Jodhaltiga läkemedel är t.ex. Jodix-tabletterna, samt Betadine- och Iodosorb-preparaten.
 • Returnera febertermometrar som innehåller kvicksilver separat från läkemedelsavfallet. Lägg trasiga kvicksilverfebertermometrar t.ex. i en tättslutande glasburk. Apoteket tar inte emot batteridrivna febertermometrar.
 • Returnera sprutor och nålar separat från läkemedelsavfallet. Lägg dem i en ogenomtränglig förpackning, såsom en tom plastflaska eller glasburk.
 

Granskning av fartygsapotek

Enligt lagen om fartygsapotek och SHM:s förordning om fartygsapotek behöver alla fartyg som är registrerade under finländsk flagg ett fartygssapotek för att säkerställa att fartygspersonalen har tillgång till första hjälpen-utrustning och sjukvård ombord. Fartygen kategoriseras i fyra fartygsklasser (A-D), som bestämmer fartygsapotekets omfattning. Fartygsapotek som tillhör klasserna A, B och C ska granskas minst en gång per år medan fartygsapotek som tillhör klass D ska granskas minst vart tredje år. Kontrollistan som fartyget får i samband med granskningen är ett officiellt dokument som ska uppvisas vid besiktning av fartyget. 

Första Apoteket utför granskningar av samtliga fartygsapoteksklasser. Granskningen utförs av en provisor på apoteket. Mindre fartygsapotek (klass D) kan tas till apoteket för granskning. Vi är redo att utföra granskningar med kort varsel och strävar efter att vara flexibla enligt kundens tidtabell. Kontakta apoteket för mera information.

 

Nätapoteket – möjlighet att utföra apoteksärenden dygnet runt

På nätapoteket kan du uträtta apoteksärenden när som helst på dygnet. Du kan beställa egenvårdsläkemedel, receptläkemedel, kosttillskott, kosmetika och andra apoteksprodukter snabbt och enkelt. Beställningen levereras enligt det sätt du önskar. Alternativt kan du hämta din beställning på apoteket (Första Apoteket eller Kumlinge Filialapotek).

 

Schengenintyg och receptkopior vid resor utomlands

Att resa med läkemedel innebär att man måste förhålla sig till lagar och regler som gäller i landet dit man reser. Det finns särskilda regler som berör narkotiska läkemedel. Transportera alltid läkemedlet i sin orginalförpackning i handbagaget då du reser utomlands. Ta kontakt med oss om du är osäker på hur du ska göra då du reser utomlands med dina läkemedel. På apoteket kan vi skriva ut engelskspråkiga receptkopior som kan visas upp vid behov i samband med resor. 

Då du reser utomlands kan det vara bra att åtminstone ha med något av följande:

 • En patientanvisning som läkaren skrivit ut.
 • En undertecknad sammanställning på engelska från apoteket, det vill säga en "receptkopia".
 • En svenskspråkig sammanställning av recept. Du kan be att få sammanställningen på ett apotek eller hos hälso- och sjukvården. Du kan också själv skriva ut sammanställningen via Mina Kanta-sidor (välj ”Skriv ut en sammanställning”). 

Om du reser med narkotiska läkemedel (t.ex. sömnmediciner och starka värkmediciner) inom Schengen-området behöver du ett så kallat Schengenintyg för att kunna ta med narkotiska läkemedel till inreselandet. Du kan kontakta oss om du behöver ett Schengenintyg (förutsatt att medicinen har köpts på Första Apoteket). Intyget är i kraft 30 dagar som längst och får endast avse en läkemedelsmängd som motsvarar högst 30 dagar. Det finns ingen möjlighet att göra undantag vad gäller giltighetstiden eller läkemedelsmängden. Ta med pass eller identitetskort då du hämtar ett Schengenintyg. För resor utanför Norden behöver du uppvisa ett pass.

Om du reser med narkotiska läkemedel utanför Schengen-området bör du kontrollera med besökslandets ambassad i Finland vilka regler som gäller vid införsel av läkemedel i landet. 

 

Försäljning av presentkort

Det går bra att köpa presentkort hos oss till önskad summa. Presentkortet är i kraft 1 år. Presentkortet kan användas till vilka inköp som helst på apoteket, även receptläkemedel eller till olika tjänster som apoteket erbjuder, t.ex. apotekets läkemedelsgenomgång.