Medicin

AGIOCUR rakeet 1000 g

Agiocur är ett växtbaserat fiberpreparat som innehåller ispagulafrön och ispagulafröskal. Preparatet används för att behandla olika störningstillstånd i tarmen såsom förstoppning och diarré, samt som tilläggsbehandling vid symtom orsakad av irritabel tjocktarm.

Aktiv ingrediens:
ISPAGHULA (PSYLLIUMIN SIEMENET)
Paketstorlek:
1000 g
Marknadsförare:
Viatris Oy
Finns i lager
20,50 €
20,50 € / kg

Agiocur är ett växtbaserat fiberpreparat som innehåller ispagulafrön och ispagulafröskal. Preparatet används för att behandla olika störningstillstånd i tarmen såsom förstoppning och diarré, samt som tilläggsbehandling vid symtom orsakad av irritabel tjocktarm. Ispagulafrön och ispagulafröskal innehåller rikligt med både vattenlösliga och vattenolösliga fibrer. Lösliga fibrer binder vatten i tarmen. Detta gör att tarminnehållets volym ökar och tarmperistaltiken blir bättre, vilket leder till tarminnehållets transporttid blir snabbare och förstoppningen lindras. Vid diarré så absorberar fibrerna vätska i tarmen och tarminnehållet blir fastare.

 • Vanlig dos för vuxna är 10 g (2 teskedar) efter måltid på kvällen (åtminstone 1 timme innan läggdags) och 5 g (1 tesked) vid behov innan frukost
 • Ifall du har diarré eller diarrébenägenhet, ta först 10 g (2 teskedar) 3 gånger dagligen (under 1-3 dagar)
 • Efter detta vid behov 5 g (1 tesked) 3 gånger dagligen
 • Vanlig dos för 7-12 åriga barn är hälften av den motsvarande dosen för vuxna
 • Agiocur granulaten ska inte tuggas och bör intas med en riklig mängd vätska (ca 1-2 glas) 
 • De kan även tas med t.ex. fil eller yoghurt. Agiocur granulaten bör intas med tillräcklig mängd vätska.

Aktiva substanserna: ispagulafrö, ispagulafröskal

Övriga innehållsämnen: kumminolja, salviaolja, pepparmyntolja, akaciagummi, talk, gul och röd järnoxider (E172), titandioxid (E171), fast paraffin, flytande paraffin och sackaros.

Sammansättningen kan ändras. Kontrollera den slutliga ingredienslistan på förpackningen.

 • Endast på läkarordination åt barn under 7 år
 • Utan tillräcklig vätska kan preparatet svälla och orsaka blockage i svalget eller matstrupen med risk för kvävning
 • Preparatet rekommenderas inte för patienter med sväljsvårigheter
 • Användaren bör ta kontakt med läkare ifall symtomen försämras eller inte förbättras när behandlingen har pågått i 3 dagar
 • Kontinuerlig användning (över 2 veckor) rekommenderas inte utan läkarordination
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
 • Gasbesvär kan uppkomma i synnerhet i början av behandlingen men dessa avtar under fortsatt behandling
 • Utan tillräckligt vätskeintag kan preparatet svälla och orsaka blockage I svalget, matstrupen eller tarmkanalen.
 • Fler biverkningar finns uppräknade i bipacksedeln
 • Agiocur granulat kan användas under graviditet och amning
 • Agiocur ska endast användas ifall andra alternativ, såsom livsstils- och kostförändringar, inte har fungerat
 • Läs övriga råd gällande användandet av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln