Medicin

AGIOLAX rakeet 250 g

Agiolax är ett växtbaserat läkemedel för kortvarig behandling av tillfällig förstoppning.

Användningsändamål:
Agiolax är ett växtbaserat läkemedel för kortvarig behandling av tillfällig förstoppning. Preparatet innehåller två olika typer av läkemedel mot förstoppning (laxativer): ispagulafrön, ispagulafröskal (s.k. bulklaxativa som ökar tarminnehållets volym) och tinnevelleysennabalja (en s.k. kontaktlaxativ).

Dosering:
Tugga eller krossa inte Agiolax granulaten, utan lägg de torra granulaten på tungan och svälj dem hela med en riklig mängd vätska (ungefär 1-2 glas kall eller varm dryck)
Drick dagligen 5-10 glas vätska då du använder det här preparatet
Vanlig dos är 1-2 teskedar (5 g) en gång dagligen på kvällen
Ta inte Agiolax strax före läggdags
Ta alltid dosen åtminstone ½-1 timme innan intag av övriga läkemedel eller tidigast ½-1 timme efter att du tagit övriga läkemedel
Använd den minsta möjlig dos som ger en lagom mjuk avföring
Den högsta rekommenderade dygnsdosen är två 5 gra
Paketstorlek:
250 g
Marknadsförare:
Viatris Oy
Finns i lager
12,85 €
51,40 € / 0.2500
Agiolax är ett växtbaserat läkemedel för kortvarig behandling av tillfällig förstoppning. Preparatet innehåller två olika typer av läkemedel mot förstoppning (laxativer): ispagulafrön, ispagulafröskal (s.k. bulklaxativa som ökar tarminnehållets volym) och tinnevelleysennabalja (en s.k. kontaktlaxativ).
Tugga eller krossa inte Agiolax granulaten, utan lägg de torra granulaten på tungan och svälj dem hela med en riklig mängd vätska (ungefär 1-2 glas kall eller varm dryck)
Drick dagligen 5-10 glas vätska då du använder det här preparatet
Vanlig dos är 1-2 teskedar (5 g) en gång dagligen på kvällen
Ta inte Agiolax strax före läggdags
Ta alltid dosen åtminstone ½-1 timme innan intag av övriga läkemedel eller tidigast ½-1 timme efter att du tagit övriga läkemedel
Använd den minsta möjlig dos som ger en lagom mjuk avföring
Den högsta rekommenderade dygnsdosen är två 5 grams teskedar med Agiolax
Agiolax rekommenderas inte för barn under 12 år utan läkarordination
Använd Agiolax högst i 1-2 veckor om inte en läkare har ordinerat annorlunda
Tarmtömningen sker vanligtvis 8-12 timmar efter att du tagit preparatet
Ifall du tvingas använda medel mot förstoppning varje dag, ta kontakt med läkare
Använd inte laxativa regelbundet, ifall läkare inte har ordinerat det
Läs andra begränsningar i användningen i bipacksedeln
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
Luftbesvär kan förekomma någon tid efter att behandlingen med Agiolax inletts
Urinen kan färgas gul eller rödbrun under behandlingen men detta är ofarligt
Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
Det rekommenderas inte att man använder Agiolax under de tre första graviditetsmånaderna
Agiolax ska endast användas tillfälligt och i sådana fall, när kostförändringar och bulklaxativa inte hjälper
Använd inte Agiolax under amning, eftersom små doser av preparatet kan passera över i modersmjölken
Läs i bipacksedeln för övriga råd gällande användning av Agiolax under graviditet och amning
Rumstemperatur (+15C - +25C)