Prescription medicine

AKINETON 2 mg tabl 100 fol

Aktiv ingrediens:
BIPERIDEENI
Medicine Method of Effect:
lievittää vapinaa ja jonkin verran jäykkyyttä
Ändamål:
Parkinsonin taudin hoito, lääkkeiden aiheuttamat ekstrapyramidaalioireet
Paketstorlek:
100 fol
Marknadsförare:
POA Pharma Scandinavia AB
8,51 €
Check Kela-compensation