Dosdispensering

Dosdispenseringstjänsten passar för personer som använder många olika mediciner eller om medicinerna ska tas flera gånger per dygn. Kunden får sina läkemedel och vitaminer färdigt delade i behändiga dospåsar, som levereras i satser som motsvarar två veckors medicinering. I tjänsten ingår en kontroll av kundens helhetsmedicinering för att gallra bort onödiga läkemedel och för att undvika eventuella interaktioner mellan olika läkemedel. 

Fördelar med maskinell dosdispensering:

  • Tryggt och hygieniskt – medicinerna fördelas i tydligt märkta dospåsar i rena, farmaceutiska utrymmen.
  • Organiserat – dosdispenseringen utförs av maskiner och är i praktiken en felfri process där risken för misstag är försvinnande liten i jämförelse med traditionell medicindelning.
  • Mindre läkemedelsavfall – läkemedelskostnaderna minskar samtidigt som miljöbelastningen blir så liten som möjligt
  • Ökad patienttrygghet – kunden/vårdpersonalen behöver inte oroa sig för att medicinerna skulle vara slut på receptet eftersom apoteket tar hand om receptförnyelserna
Ta kontakt med oss om du är intresserad av tjänsten. Här kan du också läsa mera om dosdispensering: Pharmacs hemsida