Medicin

ARTELAC 3,2 mg/ml silmätipat, liuos 10 ml

Artelac-ögondropparna är fuktdroppar som används för behandling av symtom förorsakade av att ögonytan torkar.

Aktiv ingrediens:
HYPROMELLOOSI
Paketstorlek:
10 ml
Marknadsförare:
Bausch & Lomb Nordic AB
Finns i lager
6,59 €

Artelac-ögondropparna är fuktdroppar som används för behandling av symtom förorsakade av att ögonytan torkar. De fuktande Artelac-ögondropparna ökar vätskemängden på ögonytan samt smörjer ögonen och ögonlocken. I Artelac-ögondropparna kombineras den behagliga känslan av flytande droppar och hypromellosens goda fuktningsegenskaper. Artelac-ögondropparna innehåller hydroksipropylmetylcellulosa (HPMC eller hypromellos), som är en klar, giftfri och vattenlöslig cellulosaderivat. Artelac-ögondroppar fås både som endospipetter (innehåller inte konserveringsmedel) och i flaska.

  • Ögondroppsflaskan är alltid personlig
  • Vanlig dos är en droppe i ögat 3-5 gånger dagligen eller oftare vid behov
  • Läs noga den illustrerade instruktionen i bipacksedeln
  • Ifall du använder kontaktlinser ska du ta bort dem innan du använder Artelac-ögondroppar och sätta dem tillbaka i ögat tidigast 15 minuter efter att du använt preparatet.
  • Ifall du använder något annat ögonpreparat ska du vänta minst 5 minuter mellan de olika preparaten; droppa Artelac till sist.
  • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare.
  • Artelac-ögondroppar kan förorsaka tillfällig dimsyn eller lindrig sveda
  • Fler möjliga biverkningar finns listade i bipacksedeln
  • Användning av Artelac-ögondroppar under graviditet eller amning har inte undersökts
  • Läs riktlinjerna för användning under graviditet och amning från bipacksedeln

En öppnad flaska håller i 28 dagar.