Medicin

ARTELAC 3,2 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 60x0,5 ml

Artelac-ögondroppar är fuktdroppar som används för behandling av symtom förorsakade av att ögonytan torkar.

Användningsändamål:
Artelac-ögondroppar är fuktdroppar som används för behandling av symtom förorsakade av att ögonytan torkar. De fuktande Artelac-ögondropparna ökar vätskemängden på ögonytan samt smörjer ögonen och ögonlocken. I Artelac-ögondropparna kombineras den behagliga känslan av flytande droppar och hypromellosens goda fuktningsegenskaper. Artelac-ögondroppar innehåller hydroksipropylmetylcellulosa (HPMC eller hypromellos), som är en klar, giftfri och vattenlöslig cellulosaderivat. Artelac-ögondroppar fås både som endospipetter (innehåller inte konserveringsmedel) och i flaska.

Dosering:
Vanlig dos är en droppe i ögat 3-5 gånger dagligen eller oftare vid behov
En engångspipett räcker till båda ögonen
Närmare instruktioner finns tryckta på förpackningen


Bör observeras:
Artelac-ögondroppar i engångspipetter innehåller inte konserveringsmedel, så de passar även åt dem
Paketstorlek:
60 x 0,5 ml
Marknadsförare:
Bausch & Lomb Nordic AB
Finns i lager
12,07 €
Artelac-ögondroppar är fuktdroppar som används för behandling av symtom förorsakade av att ögonytan torkar. De fuktande Artelac-ögondropparna ökar vätskemängden på ögonytan samt smörjer ögonen och ögonlocken. I Artelac-ögondropparna kombineras den behagliga känslan av flytande droppar och hypromellosens goda fuktningsegenskaper. Artelac-ögondroppar innehåller hydroksipropylmetylcellulosa (HPMC eller hypromellos), som är en klar, giftfri och vattenlöslig cellulosaderivat. Artelac-ögondroppar fås både som endospipetter (innehåller inte konserveringsmedel) och i flaska.
Vanlig dos är en droppe i ögat 3-5 gånger dagligen eller oftare vid behov
En engångspipett räcker till båda ögonen
Närmare instruktioner finns tryckta på förpackningen
3,2mg/ml hypromellos
Artelac-ögondroppar i engångspipetter innehåller inte konserveringsmedel, så de passar även åt dem som använder kontaktlinser.
Kontaktlinserna måste inte tas bort innan applicering.
Ifall du använder något annat ögonpreparat ska du vänta minst 5 minuter mellan de olika preparaten; droppa Artelac till sist.
Släng pipetten genast efter användning.
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare.
Artelac-ögondropparna kan förorsaka tillfällig dimsyn eller lindrig sveda.
Fler möjliga biverkningar finns listade i bipacksedeln.
Användning av Artelac-ögondroppar under graviditet eller amning har inte undersökts.
Läs riktlinjerna för användning under graviditet och amning från bipacksedeln.
Rumstemperatur (+15C - +25C)