Medicin

ASPIRIN 500 mg tabl 100 fol

Aspirin är världens mest kända och ett av de mest undersökta läkemedlen.

Aktiv ingrediens:
ASETYYLISALISYYLIHAPPO
Paketstorlek:
100 fol
Marknadsförare:
Bayer Oy, Consumer Care
Finns i lager
18,48 €

Aspirin är världens mest kända och ett av de mest undersökta läkemedlen. Aspirin innehåller det verksamma ämnet acetylsalicylsyra (ASA). Aspirin används tillfälligt som febernedsättande och för att behandla smärta och värk. Sådana värktillstånd är exempelvis huvudvärk, tandvärk menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk samt vid influensa. Aspirins olika produkter erbjuder en mängd olika alternativ som kommer att lindra smärtan enkelt och tillförlitligt. De produkter som finns är den vanliga Aspirin tabletten, Aspirin Zipp i granulatform och Aspirin C brustablett.

 • Ta tabletten helst i samband med måltid och ett glas vatten
 • Åt vuxna och 16 år fyllda ges 1-2 tabletter högst 3 gånger i dygnet
 • 9-15-åringar: 1 tablett högst 3 gånger i dygnet
 • 5-8-åringar: 1/2 tablett högst 3 gånger i dygnet
 • 3-4-åringar: 1/4 tablett vid behov, högst 3 gånger i dygnet 
 • Regelbunden användning och användning hos barn under 3 år endast på läkarordination.
 • Aspirin rekommenderas inte i första hand som febernedsättande läkemedel åt barn och unga under 18 år.
 • Använd inte utan läkarordination ifall du har skador i mag-tarmkanalen eller en ökad blödningsbenägenhet.
 • Acetylsalicylsyra ökar blödningsrisken vilket man måste ta i beaktande vid kirurgiska ingrepp.
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare.
 • Smärta i övre buken, illamående, kräkning, sår och blödningar i mag-tarmkanalen
 • En förlängd blödningstid, då sår kan blöda längre än normalt
 • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
 • Rådgör med läkare innan du använder läkemedlet ifall du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
 • Preparatet hör till den grupp av läkemedel (antiinflammatoriska läkemedel) som kan försvåra chansen att bli gravid
 • Läs övriga råd om användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln