Medicin

ASPIRIN CARDIO 100 mg enterotabl 98 fol

Aspirin Cardio enterotabletter används i förebyggande syfte för att hindra uppkomsten av blodproppar, när läkare anser att profylaxbehandlingen är nödvändig.

Användningsändamål:
Aspirin Cardios verksamma ämne acetylsalicylsyra (ASA) används hindrar det uppkomsten av blodproppar bland annat i hjärtat och hjärnan. Aspirin Cardio enterotabletter används i förebyggande syfte för att hindra uppkomsten av blodproppar, när läkare anser att profylaxbehandlingen är nödvändig.

Dosering:
Trombosprofylax börjar på initiativ och ledning av läkare
Vanlig dos är 100– 300 mg i dygnet
Enterotabletter sväljs hela med tillräcklig mängd vätska, exempelvis ett glas vatten
Samtidigt intag av mat gör att upptaget av läkemedlet blir lite långsammare, men det inverkar inte speciellt mycket på mängden upptaget läkemedel


Bör observeras:
Enterotabletterna är dragerade med en film som gör att de inte löser sig i magsäcken utan först i tunntarmen, vilket leder till att de irriterar mag-tarmkanalen mindre
Läkem
Paketstorlek:
98 fol
Marknadsförare:
Bayer Oy
Finns i lager
13,06 €
Aspirin Cardios verksamma ämne acetylsalicylsyra (ASA) används hindrar det uppkomsten av blodproppar bland annat i hjärtat och hjärnan. Aspirin Cardio enterotabletter används i förebyggande syfte för att hindra uppkomsten av blodproppar, när läkare anser att profylaxbehandlingen är nödvändig.
Trombosprofylax börjar på initiativ och ledning av läkare
Vanlig dos är 100– 300 mg i dygnet
Enterotabletter sväljs hela med tillräcklig mängd vätska, exempelvis ett glas vatten
Samtidigt intag av mat gör att upptaget av läkemedlet blir lite långsammare, men det inverkar inte speciellt mycket på mängden upptaget läkemedel
100mg acetylsalicylsyra
Enterotabletterna är dragerade med en film som gör att de inte löser sig i magsäcken utan först i tunntarmen, vilket leder till att de irriterar mag-tarmkanalen mindre
Läkemedlet ökar risken för blödning, särskilt när det används tillsammans med andra läkemedel som inverkar på koagulationen
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
Ökad blödningsrisk
Besvär i övre delen av buken, illamående, kräkning, halsbränna, diarré
Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
Användning av läkemedlet under graviditet och amning bör diskuteras med läkare.
Rumstemperatur (+15C - +25C)