Medicin

BALANCID NOVUM purutabl 100 fol

Balancid Novum är en medicin som binder saltsyra i magen och minskar därigenom surheten i magen. Syrabindningen börjar inom några minuter.
Tuggtablett.

Användningsändamål:
Balancid Novum används mot halsbränna, sura uppstötningar, sur mage och magont förorsakat av för mycket syra.

Dosering:
Rekommenderad dos för vuxna vid tillfälliga besvär är 1–2 tabletter vid behov efter måltid eller enligt läkares föreskrift. Tabletterna bör tuggas väl.

Ingredienser och sammansättning:
Kalciumkarbonat, magnesiumhydroxid, sorbitol (E420), mannitol (E421), xylitol (E967), makrogol 6000, pepparmintessens och magnesiumstearat.

Allmänna biverkningar:
Vid höga doser kan magnesium förorsaka diarré.
Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):
- för höga nivåer magnesium i blodet (hypermagnesemi). Detta sågs efter långvarig användning hos patienter med nedsatt njurfunktion.
Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):
- buksmärta.

Kontraindikatio
Aktiv ingrediens:
kalsiumkarbonaatti,
magnesiumhydroksidi,
Paketstorlek:
100 fol
Marknadsförare:
Viatris Oy
Finns i lager
11,84 €
Balancid Novum används mot halsbränna, sura uppstötningar, sur mage och magont förorsakat av för mycket syra.
Rekommenderad dos för vuxna vid tillfälliga besvär är 1–2 tabletter vid behov efter måltid eller enligt läkares föreskrift. Tabletterna bör tuggas väl.
0 kalciumkarbonat
0 magnesiumhydroxid
Käytettäessä suuria annoksia voi magnesium aiheuttaa ripulia.
Muut haittavaikutukset
Aineenvaihdunta ja ravitsemus
Esiintymistiheys hyvin harvinainen (Ruoansulatuselimistö
Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): vatsakipu.

Använd inte Balancid Novum, om du är allergisk mot kalciumkarbonat, magnesiumhydroxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (sorbitol (E420), mannitol (E421), xylitol (E967), makrogol 6000, pepparmintessens, magnesiumstearat.) eller om du har för hög mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi).

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Rumstemperatur (+15C - +25C)