Medicin

BECLONASAL AQUA 50 mikrog/annos nenäsumute, susp 200 annosta

Beclonasal Aqua är en nässpray mot allergisk snuva. Det verksamma ämnet är beklometason, som hör till gruppen glukokortikoider. Lokalt använt lindrar det kraftigt inflammatoriska reaktioner och svullnad i näsans slemhinnor. Detta läkemedel används vid behandling av återkommande säsongartad allergisk snuva som läkare diagnostiserat. Det bästa resulatet fås efter ett par dagar när läkemedlet används regelbundet. Vid säsongartad allergisk snuva fås ett bättre resultat ifall medicineringen påbörjas några dagar innan man blir utsatt för allergenen. Beclonasal Aqua passar för personer över 14 år.

Aktiv ingrediens:
BEKLOMETASONI
Paketstorlek:
200 annosta
Marknadsförare:
Orion Oyj
Finns i lager
19,28 €

Beclonasal Aqua är en nässpray mot allergisk snuva. Det verksamma ämnet är beklometason, som hör till gruppen glukokortikoider. Lokalt använt lindrar det kraftigt inflammatoriska reaktioner och svullnad i näsans slemhinnor. Detta läkemedel används vid behandling av återkommande säsongartad allergisk snuva som läkare diagnostiserat. Det bästa resulatet fås efter ett par dagar när läkemedlet används regelbundet. Vid säsongartad allergisk snuva fås ett bättre resultat ifall medicineringen påbörjas några dagar innan man blir utsatt för allergenen. Beclonasal Aqua passar för personer över 14 år.

 • Vuxna och unga över 14 år: 1-2 sprayningar (50-100 mikrogram) i vardera näsborren två gånger per dygn
 • Maxdosen är 400 mikrogram (8 sprayningar) per dygn
 • Fler skriftliga samt illustrerade instruktioner finns listade i bipacksedeln
 • Vaikuttava aine on beklometasonidipropionaatti, jota on kerta-annoksessa 50 mikrogrammaa.
 • Muut aineet ovat polysorbaatti 80, vedetön glukoosi, dispergoiva selluloosa, bentsalkoniumkloridi, natriumhydroksidi- tai kloorivetyhappoliuos (pH:n säätämiseksi) ja puhdistettu vesi.
 • Preparatet ska inte användas i över 3 veckor ifall symtomen inte har lindrats märkbart
 • Preparatet ska inte användas i över tre månader utan läkarordination
 • En öppnad flaska håller i 6 månader
 • Nässprayen lindrar inte symtomen omedelbart, utan bästa resultat fås efter ett par dagar
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
 • Nysningar och irritation i näsan
 • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
 • Användning av preparatet under graviditet och amning rekommenderas inte utan läkarordination

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä.

Avattu pullo säilyy 6 kuukautta.

Älä käytä tätä läääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.