BENADRYL 8 mg kaps, kova 12 fol

Benadryls verksamma ämne är acrivastin, som är en mycket snabbverkande allergimedicin eller antihistamin. Kapslarna börja verka redan på 15-25 minuter, vilket gör det möjligt för dig att själv behärska dina allergisymtom allt efter situationen och ta läkemedlet bara då det behövs. Benadryl används för behandling av hösnuva, annan allergisk snuva, allergiska ögon- eller hudsymtom samt mot kraftiga hudreaktioner och klåda förorsakade av myggbett. Långvarigt bruk och användning av barn under 12 år endast på läkarordination.

Aktiv ingrediens:
AKRIVASTIINI
Paketstorlek:
12 fol
Marknadsförare:
McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy
Finns i lager
6,69 €

Benadryls verksamma ämne är acrivastin, som är en mycket snabbverkande allergimedicin eller antihistamin.  Kapslarna börja verka redan på 15-25 minuter, vilket gör det möjligt för dig att själv behärska dina allergisymtom allt efter situationen och ta läkemedlet bara då det behövs. Benadryl används för behandling av hösnuva, annan allergisk snuva, allergiska ögon- eller hudsymtom samt mot kraftiga hudreaktioner och klåda förorsakade av myggbett.  Långvarigt bruk och användning av barn under 12 år endast på läkarordination.

  • 1 kapsel vid behov, högst 3 kapslar dagligen
  • Vid behandling av hudreaktioner förorsakade av myggbett tas läkemedlet helst ca en timme före utsättning för myggbett
  • Kapseln verkar snabbt, vilket gör att den kan tas direkt när symtomen på hösnuva uppkommer
  • Läs noggrannare doseringsinstruktioner från bipacksedeln

Akrivastatiini 8 mg

  • Användningen av läkemedlet bör avslutas 2 dygn innan allergitest
  • Ifall du har andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
  • I omfattande patientundersökningar med Benadryl har man inte sett några betydande biverkningar eller trötthet
  • Användning av läkemedlet under graviditet och amning bör diskuteras med läkare
  • Läs allmänna instruktioner gällande användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln