Medicin

BISOLVON 0,8 mg/ml oraaliliuos 200 ml

Bisolvon är en slemlösande hostmedicin för tillfällig användning vid sjukdomar i andningsvägarna där segt slem samlas i luftrören. Dess verksamma ämne bromhexin gör segt slem mera lättflytande och därmed lättare att hosta upp. Läkemedlets effekt märks ofta redan under den första behandlingsdagen trots att slemmet gradvis förtunnas under behandlingen. Den bästa effekten uppnås efter 3-5 dagars behandling. För långvarigt bruk och till barn under 6 år endast enligt läkares föreskrift.

Aktiv ingrediens:
BROMIHEKSIINI
Paketstorlek:
200 ml
Marknadsförare:
Sanofi Oy
Finns i lager
8,44 €
42,20 € / l

Bisolvon är en slemlösande hostmedicin för tillfällig användning vid sjukdomar i andningsvägarna där segt slem samlas i luftrören. Dess verksamma ämne bromhexin gör segt slem mera lättflytande och därmed lättare att hosta upp. Läkemedlets effekt märks ofta redan under den första behandlingsdagen trots att slemmet gradvis förtunnas under behandlingen. Den bästa effekten uppnås efter 3-5 dagars behandling. För långvarigt bruk och till barn under 6 år endast enligt läkares föreskrift.

 • Till vuxna och barn över 14 år 10 milliliter 3 gånger per dag
 • I början av behandlingen kan dosen för vuxna vid behov höjas till 20 ml 3 gånger per dag
 • Till 6-14-åriga barn 5 milliliter 3 gånger per dag
 • Långvarig användning av läkemedlet kan förorsaka riklig kontinuerlig slemproduktion samt upphostning av slemmet
 • Därför bör behandlingen inte pågå längre än en vecka utan läkarordination
 • Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel
 • Inga vanliga biverkningar har konstaterats för läkemedlet
 • Ovanligare biverkningar i bipackssedeln
 • Läkemedlet har inte konstaterats ha några skadliga effekter under graviditet
 • För säkerhets skull bör läkemedlet ändå inte användas under graviditet, speciellt inte under de tre första graviditetsmånaderna
 • Bromhexin utsöndras i modersmjölken och därför bör läkemedlet inte användas under amning