Prescription medicine

BISOPROLOL ACCORD 2,5 mg tabl, kalvopääll 100 fol

Aktiv ingrediens:
BISOPROLOLI
Medicine Method of Effect:

hidastaa sydämen lyöntitiheyttä, vähentää sydämen työmäärää

Ändamål:

kohonneen verenpaineen alentaminen, angina pectoris, sydämen vajaatoiminta, migreenin estohoito

Paketstorlek:
100 fol
Marknadsförare:
Accord Healthcare Oy
5,56 €
Check Kela-compensation