Medicin

BURANA 20 mg/ml oraalisusp 200 ml

Burana 20 mg/ml mixtur (det officiella namnet är nuförtiden oralsuspension) innehåller det verksamma ämnet ibuprofen. Ibuprofen är ett antiinflammatoriskt läkemedel.
Användningsändamål: Burana oralsuspension tas via munnen mot feber och mild till medelsvår värk, såsom tandvärk, influensavärk eller öronvärk för barn över 3 månader (vikt över 5 kg).
Dosering:
Förpackningen innehåller en dubbelsked med måtten 2,5 ml och 5 ml med hjälp av vilka man kan ge en noggrann dos via munnen
Doserna kan ges med ca 6–8 timmars mellanrum
Skaka flaskan noga innan du mäter upp dosen
Barnets normala dygnsdos är 20–30 mg per kg kroppsvikt uppdelat på mindre doser
3–6 månader (vikt över 5 kg) 2,5 ml 3 gånger under 24 timmar
6–12 månader (vikt 8–10 kg) 2,5 ml 3 gånger under 24 timmar
1–3 år (vikt 10–15 kg) 5 ml 3 gånger under 24 timmar
4–6 år (vikt 15–20 kg) 7,5 ml 3 gånger under 24 timmar
7–9 år (vikt 20–30 kg) 10 ml 3 gånger under 24 timmar
10–12 år (vikt 30–40 kg) 1
Paketstorlek:
200 ml
Marknadsförare:
Orion Oyj
Finns i lager
11,99 €
59,95 € / 0.2000
Burana oralsuspension tas via munnen mot feber och mild till medelsvår värk, såsom tandvärk, influensavärk eller öronvärk för barn över 3 månader (vikt över 5 kg).

Förpackningen innehåller en dubbelsked med måtten 2,5 ml och 5 ml med hjälp av vilka man kan ge en noggrann dos via munnen
Doserna kan ges med ca 6–8 timmars mellanrum
Skaka flaskan noga innan du mäter upp dosen
Barnets normala dygnsdos är 20–30 mg per kg kroppsvikt uppdelat på mindre doser
3–6 månader (vikt över 5 kg) 2,5 ml 3 gånger under 24 timmar
6–12 månader (vikt 8–10 kg) 2,5 ml 3 gånger under 24 timmar
1–3 år (vikt 10–15 kg) 5 ml 3 gånger under 24 timmar
4–6 år (vikt 15–20 kg) 7,5 ml 3 gånger under 24 timmar
7–9 år (vikt 20–30 kg) 10 ml 3 gånger under 24 timmar
10–12 år (vikt 30–40 kg) 15 ml 3 gånger under 24 timmar
Närmare doseringsinstruktioner finns i bipacksedeln

20mg/ml ibuprofen

Ifall symtomen hos ett över 6 månader gammalt barn fortsätter i över tre dagar, kontakta läkare
Ifall symtomen hos ett 3–6 månader gammalt barn fortsätter i över 24 timmar (3 doser), kontakta läkare
Ifall ditt barn lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall barnet använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
Långvarigt bruk endast enligt läkarordination

Den vanligaste biverkningen är magirritation, vilket kan orsaka problem hos en del patienter
Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)