BURANA-CAPS 400 mg kaps, pehmeä 20 fol

Det verksamma ämnet, ibuprofen, är i Burana-Caps färdigt löst i en vätska. Därför tas det upp och transporteras till sitt verkningsområde snabbt. Kapslarna verkar snabbare än traditionella tabletter, och effekten märks redan efter 20 minuter.

Aktiv ingrediens:
IBUPROFEENI
Paketstorlek:
20 fol
Marknadsförare:
Orion Oyj
Detta läkemedel är inte lämpligt för alla. Se till att du inte har några komplikationer med detta läkemedel.
Finns i lager
9,78 €

Burana-Caps används då man behöver snabb smärtlindring vid muskel- och ledsmärta, huvudvärk, menstruationssmärta i samband med olycksfall och vid behandling av febertillstånd såsom förkylning förorsakad av virus. För långvarigt bruk och för barn under 12 år endast enligt läkares ordination.

 • Vuxna och unga över 12 år: 1 kapsel 1–3 gånger per dygn.
 • Barn under 12 år: endast efter läkarens ordination.
 • Burana-Caps 400 mg kapslar är inte lämpliga för (barn)patienter som väger under 40 kg.
 • Man skall inte använda andra anti-inflammatoriska värkmediciner samtidigt, biverkningarna ökar, men inte effekten.
 • Samtidig användning av läkemedel som hindrar blodet från att koagulera (t.ex. varfarin) skall undvikas eftersom deras effekt kan förändras.
 • Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
 • Problem i matsmältningskanalen som t.ex. magsmärtor och halsbränna
 • Huvudvärk och svindel
 • Ökad benägenhet för blåmärken eller näsblödning
 • För mera information om vanliga och mindre vanliga biverkningar läs bipacksedeln
 • Diskutera med din läkare innan du använder Burana-Caps under graviditet
 • Burana-Caps-kapslar kan användas under amning, eftersom ibuprofen går över i modersmjölken i obetydligt små mängder
 • Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning
 • Användning av anti-inflammatorisk värkmedicin kan göra det svårare att bli gravid. Den här effekten försvinner då man slutar att använda läkemedlet.