CANESTEST in-vitro self-test 1 KPL

Canestest® är ett självtest för hemmabruk avsedd identifiering av orsaken till onormala symtom i slidan.

Användningsändamål:
Canestest® är ett självtest för hemmabruk avsedd identifiering av orsaken till onormala symtom i slidan. Canestest®-stickans gula spets visar om slidans pH-nivå normal eller ökad genom att byta färg.
Positivt resultat (färgförändring till blå/grön) visar ett ökat pH-värde.
Negativt resultat (ingen färgförändring) visar att slidan har ett normalt pH-värde.
Medföljande bipacksedel används för noggrannare resultatläsning.

Övriga uppgifter:
CE-märkt medicinteknisk produkt
Paketstorlek:
1 KPL
Marknadsförare:
Bayer Oy, Consumer Care
Finns i lager
11,02 €
Canestest® är ett självtest för hemmabruk avsedd identifiering av orsaken till onormala symtom i slidan. Canestest®-stickans gula spets visar om slidans pH-nivå normal eller ökad genom att byta färg.
Positivt resultat (färgförändring till blå/grön) visar ett ökat pH-värde.
Negativt resultat (ingen färgförändring) visar att slidan har ett normalt pH-värde.
Medföljande bipacksedel används för noggrannare resultatläsning.

CE-merkitty terveydenhuollon laite.

Rumstemperatur (+15C - +25C)