Medicin

CARBO MEDICINALIS 200 mg kaps, kova 30 fol

Det verksamma ämnet är aktivt kol, som kan binda till sig skadliga och icke-önskvärda ämnen som finns i matsmältningskanalen. Carbo Medicinalis används som tillägg till diet vid akut diarré.

Aktiv ingrediens:
LÄÄKEHIILI
Paketstorlek:
30 fol
Marknadsförare:
Orifarm Healthcare Oy
Finns i lager
10,15 €

Det verksamma ämnet är aktivt kol, som kan binda till sig skadliga och icke-önskvärda ämnen som finns i matsmältningskanalen.  Carbo Medicinalis används som tillägg till diet vid akut diarré.

  • 3-4 kapslar på en gång, högst 12 kapslar per dygn
  • Kapslarna tas med vatten
  • Carbo Medicinalis kapslarna kan färga avföringen svart
  • Aktivt kol minskar vanligen effekten av andra mediciner som tas via munnen
  • Om man samtidigt använder preventivtabletter (p-piller) och aktivt kol kan effekten av preventivtabletterna minska
  • Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
  • Vanligen förekommer förstoppning (hos mera än 1 patient av 100 men mindre än 1 patient av 10).
  • Om du får andra biverkningar: ta kontakt med apoteket eller läkare
  • Aktivt kol kan veterligen användas enligt anvisningar under graviditet och amning utan att det utgör någon risk för fostret eller barnet
  • Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning.