Medicin

CARBOMIX 50 g/annos rak oraalisusp varten 61,5 g

Carbomix används i första hand för behandling av akuta förgiftningar. Preparatet kan även användas för behandling av diarré. När aktivt kol används som läkemedelsblandning binder det effektivt olika läkemedel och gifter, och kan därför användas bl.a. vid akuta förgiftningar för att förhindra absorptionen av ämnen som har hamnat i matsmältningskanalen via munnen. Aktivt kol borde höra till varje husapotek, så att det vid akuta tillfällen finns snabbt att tillgå. Ta vid förgiftningar omedelbart kontakt med läkare, dejourerande poliklinik eller Förgiftningscentralen (tel. (09)471 977).

Användningsändamål:
Carbomix används i första hand för behandling av akuta förgiftningar. Preparatet kan även användas för behandling av diarré. När aktivt kol används som läkemedelsblandning binder det effektivt olika läkemedel och gifter, och kan därför användas bl.a. vid akuta förgiftningar för att förhindra absorptionen av ämnen som har hamnat i matsmältningskanalen via munnen. Aktivt kol borde höra t
Aktiv ingrediens:
aktiivihiili
Paketstorlek:
61,5 g
Marknadsförare:
Orifarm Healthcare Oy
Finns i lager
39,19 €
632,10 € / 0.0620
Carbomix används i första hand för behandling av akuta förgiftningar. Preparatet kan även användas för behandling av diarré. När aktivt kol används som läkemedelsblandning binder det effektivt olika läkemedel och gifter, och kan därför användas bl.a. vid akuta förgiftningar för att förhindra absorptionen av ämnen som har hamnat i matsmältningskanalen via munnen. Aktivt kol borde höra till varje husapotek, så att det vid akuta tillfällen finns snabbt att tillgå. Ta vid förgiftningar omedelbart kontakt med läkare, dejourerande poliklinik eller Förgiftningscentralen (tel. (09)471 977).
För vuxna rekommenderas 50–100 g medicinskt kol (1–2 flaskor) för behandling av akuta förgiftningar så snabbt som möjligt efter att det giftiga ämnet har intagits.
För barn i skolåldern är den rekommenderade dosen vid förgiftning 50 g medicinskt kol (1 flaska).
Dosen för mindre barn enligt vikt, tabell finns i bipacksedeln.
Det ges så snabbt som möjligt efter att det giftiga ämnet har intagits (helst inom 60 minuter).
Det är viktigt att dosen av medicinskt kol vid förgiftningar är tillräckligt stor.
Se noggrannare användnings- och doseringsanvisningar i bipacksedeln.
50g/annos aktivt kol
Använd inte Carbomix-granulat om patienten fått i sig frätande ämnen, alkoholer, petroleumprodukter, fluorid, cyanid eller metaller såsom järn och litium eftersom det inte binder dessa ämnen.
Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
Stora doser kan orsaka förstoppning eller diarré hos vissa patienter.
För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.
Carbomix-granulat kan användas vid graviditet och amning.
Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning
Rumstemperatur (+15C - +25C)