Prescription medicine

DIACOMIT 500 mg kaps, kova 60 kpl

Aktiv ingrediens:
STIRIPENTOLI
Medicine Method of Effect:

estää kohtauksia lisäämällä hermoaktiivisuutta estävän välittäjäaineen (GABA) pitoisuuksia ja tehostamalla muiden epilepsialääkkeiden vaikutusta

Ändamål:

vaikeiden toonis-kloonisten kohtausten hoito myoklonista epilepsiaa sairastavilla lapsipotilailla yhteiskäytössä klobatsaamin ja valproaatin kanssa

Paketstorlek:
60 kpl
Marknadsförare:
Biocodex
542,93 €
Check Kela-compensation