Prescription medicine

EMCONCOR 5 mg tabl, kalvopääll 30 fol

Aktiv ingrediens:
BISOPROLOLI
Medicine Method of Effect:

hidastaa sydämen lyöntitiheyttä, vähentää sydämen työmäärää

Ändamål:

kohonneen verenpaineen alentaminen, angina pectoris, sydämen vajaatoiminta, migreenin estohoito

Paketstorlek:
30 fol
Marknadsförare:
Merck Oy
5,95 €
Check Kela-compensation