Medicin

EMLA 25/25 mg/g emuls voide 5 g

Emla är ett lokalbedövningsmedel för huden. Dess verksamma ämnen är lidokain och prilokain. Emla används för att ta bort känsla av smärta från huden tillfälligt. Emla används i allmänhet enligt läkares eller sjuksköterskas instruktioner på oskadad hud för ytlig bedövning i samband med mindre ingrepp. Exempel på sådana här åtgärder är blodprovstagning, nålstick, ytliga kirurgiska ingrepp, så som borttagning av mollusker eller insättning av (intravenös) kanyl. Den används också vid ytlig hudbedövning för att underlätta den mekaniska rengöringen av bensår. För under 3-åriga barn eller för långvarigt bruk endast enligt läkares ordinationer.

Aktiv ingrediens:
LIDOKAIINI,
PRILOKAIINI,
Paketstorlek:
5 g
Marknadsförare:
Aspen Nordic
Finns i lager
13,32 €

Emla är ett lokalbedövningsmedel för huden. Dess verksamma ämnen är lidokain och prilokain. Emla används för att ta bort känsla av smärta från huden tillfälligt. Emla används i allmänhet enligt läkares eller sjuksköterskas instruktioner på oskadad hud för ytlig bedövning i samband med mindre ingrepp. Exempel på sådana här åtgärder är blodprovstagning, nålstick, ytliga kirurgiska ingrepp, så som borttagning av mollusker eller insättning av (intravenös) kanyl. Den används också vid ytlig hudbedövning för att underlätta den mekaniska rengöringen av bensår. För under 3-åriga barn eller för långvarigt bruk endast enligt läkares ordinationer.

Allmänna anvisningar:

 • Tubens skyddshinna punkteras med hjälp av korken
 • Ett tjockt lager av kräm breds ut på det område som ska bedövas
 • Täcks med en lufttät skyddsbinda så som Tegaderm® eller plastfilm (bildinstruktioner finns i bipacksedeln)
 • Se bipacksedeln för mer specifika doseringsinstruktioner som beror på ålder och åtgärder

Användning på skadad hud:

 • Kortare, 15-30 minuters applikationstid rekommenderas för skadad hud, så som i samband med mjölkskorv och mollusker
 • Då mollusker ska tas bort från barn som har mjölkskorv låter man Emla verka i 30 minuter
 • Använd inte Emla runtomkring ögonen och inte heller på skadad trumhinna
 • Om du har andra sjukdomar, är överkänslig eller om du använder andra läkemedel bör du säkerställa dig om att läkemedlet är lämpligt genom att konsultera bipacksedeln, ditt apotek eller din läkare.
 • På verkningsområdet kan förekomma irritation (huden kan blekna eller rodna, det kan förekomma mild svullnad, en brännande känsla eller klåda)
 • Fler biverkningar beskrivs i bipacksedeln
 • Fråga din läkare eller personalen på ditt apotek om råd innan du använder något läkemedel under graviditeten och amning