Prescription medicine

ENTYVIO 300 mg kuiva-aine välikonsentr inf nestettä varten, liuos 1 kpl

Aktiv ingrediens:
VEDOLITSUMABI
Medicine Method of Effect:

vaikuttaa estämällä valkosolujen pinnalla olevan proteiinin (α4β7-integriini) toimintaa. Tämä proteiini aiheuttaa haavaisen paksusuolitulehduksen ja Crohnin taudin tulehduksen. proteiinin esto vähentää tulehduksen määrää.

Ändamål:

aikuisiän keskivaikean tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolentulehduksen tai Chronin taudin hoitoon, kun teho tavanomaiseen hoitoon tai TNFα-estäjään on ollut riittämätön tai se on hävinnyt tai kun potilas ei ole sietänyt näitä hoitoja.

Paketstorlek:
1 kpl
Marknadsförare:
Takeda Oy
3 612,24 €
Check Kela-compensation