Medicin

FRONTLINE COMP 268/241,2 mg vet paikallisvaleluliuos (koirille)3x2,68 ml

Frontline comp spot-on lösning i pipett är tänkt för behandling av loppsmitta eller samtidigt förekommande loppsmitta, fästingsmitta och/eller smitta av pälsätande loppor hos hund. För att fördriva loppor (Ctenocephalides spp.). Preparatet är, enligt utförda undersökningar, verksamt mot fästingar i 4 veckor. Preparatet kan användas som en del av behandlig mot dermatit förorsakad av loppallergi.

Aktiv ingrediens:
FIPRONIILI,
S-METOPREENI,
Paketstorlek:
3x2,68 ml
Marknadsförare:
Vetcare Oy
Beställningsvara (leveranstid 2-5 dagar)
43,30 €

Frontline comp spot-on lösning i pipett är tänkt för behandling av loppsmitta eller samtidigt förekommande loppsmitta, fästingsmitta och/eller smitta av pälsätande loppor hos hund. För att fördriva loppor (Ctenocephalides spp.) Behandlingen förebygger spridningen av lopporna genom att den förhindrar att äggen utvecklas. Behandlingen hindrar också att de ägg som lagts blir till larver och puppor. Frontline comps verksamma ämnen är fipronil och (S)-metopren och det används också för att fördriva pälsätande loppor och fästingar (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Preparatet är, enligt utförda undersökningar, verksamt mot fästingar i 4 veckor. Preparatet kan användas som en del av behandlig mot dermatit förorsakad av loppallergi. 

 • Doseras utvärtes på huden 
 • 1 pipett à 0,67 ml för en hund som väger 2–10 kg
 • 1 pipett à 1,34 ml för en hund som väger 10–20 kg
 • 1 pipett à 2,68 ml för en hund som väger 20–40 kg
 • 1 pipett à 4,02 ml för en hund som väger över 40 kg
 • Upprepning av behandlingen får inte ske oftare än var fjärde vecka, eftersom det inte finns undersökningsresultat på behandlingar med kortare tidsintervall än så 
 • Se mer specifika doseringsanvisningar från förpackningens utsida
 • Preparatet får inte användas på hundar som är yngre än 8 veckor och/eller väger mindre än 2 kg 
 • Djur som är sjuka (ex. med sjukdom som påverkar hela kroppen, feber) eller som håller på att tillfriskna får inte behandlas med preparatet 
 • Får inte användas för behandling av kaniner eller för katter (kan orsaka överdosering) 
 • Se närmare varningar i tilläggsinformationen
 • Biverkningar är ytterst sällsynta 
 • Fler ovanliga biverkningar beskrivs i bipacksedeln