Medicin

FRONTLINE VET 100 mg/ml paikallisvaleluliuos 4x2,68 ml

Frontline spot on-lösning är tänkt för behandling och förebyggande av loppor och fästingar hos hund och katt, samt för behandling av löss hos hund och pälsätande loppor hos katt. 

Aktiv ingrediens:
FIPRONIILI
Paketstorlek:
4x2,68 ml
Marknadsförare:
Vetcare Oy
Finns i lager
38,84 €

Frontline spot on-lösning är tänkt för behandling och förebyggande av loppor och fästingar hos hund och katt, samt för behandling av löss hos hund och pälsätande loppor hos katt. Den minsta förpackningsstorleken 0,5 ml är tänkt för katter, de andra storlekarna för hundar. De för hundar avsedda pipetterna bör inte användas på katter eftersom detta kan orsaka överdosering. Det verksamma ämnet i preparatet är fipronil.

 • Doseras ut på huden
 • 1 pipett á 0,5 ml/katt
 • 1 pipett á 0,67 ml för en hund som väger 5–10 kg
 • 1 pipett á 1,34 ml för en hund som väger 10–20 kg
 • 1 pipett á 2,68 ml för en hund som väger 20–40 kg
 • 1 pipett á 4,02 ml för en hund som väger 40–60 kg
 • Se närmare anvisningar om applicering och dosering från bipacksedeln
 • Preparatet bör inte användas på hundar eller katter som är yngre än 8 veckor, eftersom det inte finns undersökningsresultat från yngre djur än så 
 • Får inte användas för behandling av kaniner eftersom det hos dessa har förekommit biverkningar och dödsfall 
 • De för hundar avsedda pipetterna bör inte användas på katter eftersom detta kan orsaka överdosering
 • Djur som är sjuka (ex. har feber) eller som håller på att tillfriskna får inte behandlas med preparatet 
 • Se närmare varningar i tilläggsinformationen
 • Biverkningar är sällsynta, men lokala hudreaktioner har framträtt på området där ämnet doserats ut 
 • Fler ovanliga biverkningar beskrivs i bipacksedeln
 • Valmistetta voidaan käyttää kantaville ja imettäville koirille ja kissoille