Prescription medicine

GALANTAMIN STADA 24 mg depotkaps, kova 84 fol

Aktiv ingrediens:
GALANTAMIINI
Medicine Method of Effect:

vähentää taudin oireita eli parantaa aktiivisuutta, keskittymistä ja toimintojen sujuvuutta (lisää kolinergistä aktiivisuutta jäljellä olevissa aivosoluissa)

Ändamål:

lievän ja kohtalaisen vaikean Alzheimerin taudin oireiden hoito

Paketstorlek:
84 fol
Marknadsförare:
STADA Nordic
47,20 €
Check Kela-compensation