GLUTEN GO 25 KAPS

Många undviker glutenhaltiga sädesslag. Ibland är orsaken celiaki, vilket kräver en strikt glutenfri diet, men ibland kan det också vara frågan om en önskan att undvika gluten på grund av glutenöverkänslighet e.dyl. Gluten GO är en liten kapsel som är lätt att svälja. Finns i praktisk förpackning i fickstorlek och lämpar sig särskilt för glutenöverkänsliga. Denna produkt kan dock inte ersätta kravet på absolut glutenfri diet hos celiakiker. Kapslarna ska tas i samband med måltid då födan innehåller säd. Spjälkar även mjölkproteiner.
Dosering: 1-2 kapslar inför en måltid som innehåller gluten.

Användningsändamål:
Gluten GO innehåller tre olika enzym som effektivt spjälkar det gluten som finns i sädesslag. Dessa enzym spjälkar också kasein som finns i mjölk. Lämpar sig särskilt för glutenöverkänsliga personer. Produkten kan inte ersätta den glutenfria diet en celiakiker bör följa.

Dosering:
1 kapsel före måltid med vätska. Vid behov kan doseringen ökas till 2 kapslar per måltid.

Inne
Paketstorlek:
25 KAPS
Marknadsförare:
Oy Verman Ab
Finns i lager
18,67 €
Gluten GO innehåller tre olika enzym som effektivt spjälkar det gluten som finns i sädesslag. Dessa enzym spjälkar också kasein som finns i mjölk. Lämpar sig särskilt för glutenöverkänsliga personer. Produkten kan inte ersätta den glutenfria diet en celiakiker bör följa.
1 kapsel före måltid med vätska. Vid behov kan doseringen ökas till 2 kapslar per måltid.
En kapsel innehåller: Pepsin 500 SAPU, Proteas 75000 HUT, Proteas DPP-IV 125 DPP-IV
Enzympreparat, maltodextrin (av majs), hydroxipropylmetylcellulosa (kapselskal), vegetabiliskt fett (palm, kokos). Gluten-, mjölk- och laktosfri. Kan innehålla små spår av soja och vete.
500.00SAPU ENZYMER: PEPSIN
75000.00HUT ENZYMER: PROTEAS
125.00DPP-IV ENZYMER: PROTEASE DPP-IV
Kosttillskott ersätter inte en mångsidig och balanserad kost eller en hälsosam livsstil. Doseringen får ej överskridas. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras väl tillsluten i rumstemperatur. Ersätter inte en celiakikers glutenfria kost.
Rumstemperatur (+15C - +25C)