Medicin

HYDROCORTISON 1 % emuls voide 50 g

Hydrocortison-kräm används, såsom andra lokalverkande kortikosteroider, mot flera olika sjukdomstillstånd i huden förorsakade av allergi och annan irritation. Dess huvudsakliga effekt är att lokalt minska inflammation (anti-inflammatorisk effekt).

Aktiv ingrediens:
HYDROKORTISONI
Paketstorlek:
50 g
Marknadsförare:
Orion Oyj
Finns i lager
9,10 €
182,00 € / kg

Hydrocortison-kräm kan också användas för vård av solbränd hy, insektbett, eksem i hudvecken hos barn samt för kortvarig behandling av blöjeksem. För långvarigt bruk endast enligt läkares föreskrift.

 • Krämen stryks ut på området som skall behandlas 1-3 gånger per dag
 • Då symptomen lindras räcker vanligen en behandling per dag
 • Vid vård av blöjeksem bör fortlöpande behandling begränsas till två veckor eftersom en fuktig blöja kan öka absorptionen av krämen och risken för biverkningar
 • Se noggrannare doseringsanvisningar i bipackssedeln
 • Produkten får inte användas för ögonen eller vård av sår
 • Använd ine produkten om du har en hudinfektion förorsakad av bakterier, virus eller svamp (t.ex. svinkoppor, ros, vattkoppor, vårtor, mollusker)
 • Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel
 • Biverkningar förekommer väldigt sällan eftersom Hydrocortison-preparaten är så svaga
 • Långvarig behandling och behandling av stora hudytor kan förorsaka biverkningar framför allt hos barn
 • Ovanligare biverkningar i bipackssedeln
 • För kortvarig användning på små hudytor föreligger inga hinder
 • Angående behandling av stora hudytor samt långvarig behandling bör man rådfråga läkare
 • Se allmänna anvisningar för läkemedelsanvändning under graviditet och amning i bipackssedeln