Medicin

IBUMAX 400 mg tabl, kalvopääll 20 fol

Ibumax är ett antiinflammatoriskt läkemedel. Det verksamma ämnet ibuprofen lindrar smärta och inflammation, samt sänker feber.

Aktiv ingrediens:
IBUPROFEENI
Paketstorlek:
20 fol
Marknadsförare:
Vitabalans Oy
Detta läkemedel är inte lämpligt för alla. Se till att du inte har några komplikationer med detta läkemedel.
Finns i lager
3,25 €

Ibumax används för att behandla tillfälliga feber- och smärttillstånd såsom förkylning förorsakad av virus, influensasymtom, muskel- och ledsmärta, huvudvärk, reumatisk smärta, menstruationssmärta och tandvärk. Långvarigt bruk endast på läkarordination. Ibumax 400 mg passar åt barn över 4 år och åt barn som väger över 20 kg. Fö barn 1-4 år rekommenderar vi Ibumax 200 mg.

 • Vuxna och barn över 12 år: 1/2 - 1 tablett 1-3 gånger i dygnet 
 • Den maximala engångsdosen för barn är 10 mg/kg och den maximala dygnsdosen är 30 mg/kg 
 • 4-8 åriga barn (20-25 kg) 1/2 tablett högst 3 gånger per dygn
 • 8-12 åriga barn (25-40 kg) 1/2 tablett högst 4 gånger per dygn
 • Övriga antiinflammatoriska läkemedel bör inte användas samtidigt eftersom biverkningsrisken ökar, inte effekten 
 • Läkemedel som påverkar blodets koaguleringsförmågas (ex. warfarin) effekt kan ändras och därför bör samtidig användning med ibuprofen undvikas 
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
 • Biverkningar i mag-tarmkanalen såsom ont i magen och halsbränna 
 • Huvudvärk, svindel 
 • Ökad benägenhet för blåmärken 
 • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
 • Diskutera med läkare innan du använder Ibumax i samband med graviditet 
 • Ibumax kan användas under amning, eftersom den mängd läkemedel som går över i modersmjölken är obetydligt liten 
 • Läs övriga instruktioner gällande användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln 
 • Antiinflammatoriska läkemedel kan försvåra chansen att bli gravid, med den effekten försvinner efter att man slutat använda läkemedlet