Medicin

IBUMAX 400 mg tabl, kalvopääll 20 fol

Ibumax är ett antiinflammatoriskt läkemedel. Det verksamma ämnet ibuprofen lindrar smärta och inflammation, samt sänker feber.

Användningsändamål:
Ibumax används för att behandla tillfälliga feber- och smärttillstånd såsom förkylning förorsakad av virus, influensasymtom, muskel- och ledsmärta, huvudvärk, reumatisk smärta, menstruationssmärta och tandvärk. Långvarigt bruk endast på läkarordination. Ibumax 400 mg passar åt barn över 4 år och åt barn som väger över 20 kg. Fö barn 1-4 år rekommenderar vi Ibumax 200 mg.

Dosering:
Vuxna och barn över 12 år: 1/2 - 1 tablett 1-3 gånger i dygnet
Den maximala engångsdosen för barn är 10 mg/kg och den maximala dygnsdosen är 30 mg/kg
4-8 åriga barn (20-25 kg) 1/2 tablett högst 3 gånger per dygn
8-12 åriga barn (25-40 kg) 1/2 tablett högst 4 gånger per dygn


Bör observeras:
Övriga antiinflammatoriska läkemedel bör inte användas samtidigt eftersom biverkningsrisken ökar, inte effekten
Läkemedel som påverkar blodets koaguleringsförmågas (ex. warf
Paketstorlek:
20 fol
Marknadsförare:
Vitabalans Oy
Finns i lager
3,25 €
Ibumax används för att behandla tillfälliga feber- och smärttillstånd såsom förkylning förorsakad av virus, influensasymtom, muskel- och ledsmärta, huvudvärk, reumatisk smärta, menstruationssmärta och tandvärk. Långvarigt bruk endast på läkarordination. Ibumax 400 mg passar åt barn över 4 år och åt barn som väger över 20 kg. Fö barn 1-4 år rekommenderar vi Ibumax 200 mg.
Vuxna och barn över 12 år: 1/2 - 1 tablett 1-3 gånger i dygnet
Den maximala engångsdosen för barn är 10 mg/kg och den maximala dygnsdosen är 30 mg/kg
4-8 åriga barn (20-25 kg) 1/2 tablett högst 3 gånger per dygn
8-12 åriga barn (25-40 kg) 1/2 tablett högst 4 gånger per dygn
Övriga antiinflammatoriska läkemedel bör inte användas samtidigt eftersom biverkningsrisken ökar, inte effekten
Läkemedel som påverkar blodets koaguleringsförmågas (ex. warfarin) effekt kan ändras och därför bör samtidig användning med ibuprofen undvikas
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
Biverkningar i mag-tarmkanalen såsom ont i magen och halsbränna
Huvudvärk, svindel
Ökad benägenhet för blåmärken
Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
Diskutera med läkare innan du använder Ibumax i samband med graviditet
Ibumax kan användas under amning, eftersom den mängd läkemedel som går över i modersmjölken är obetydligt liten
Läs övriga instruktioner gällande användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln
Antiinflammatoriska läkemedel kan försvåra chansen att bli gravid, med den effekten försvinner efter att man slutat använda läkemedlet
Rumstemperatur (+15C - +25C)