Medicin

JODIX 130 mg tabl 10 kpl

Avsikten med Jodix är att förhindra sköldkörteleffekterna av radioaktivt jod i ett nedfall vid en kärnexplosion eller kärnkraftsolycka.

Användningsändamål:
Avsikten med Jodix är att förhindra sköldkörteleffekterna av radioaktivt jod i ett nedfall vid en kärnexplosion eller kärnkraftsolycka. Radioaktivt jod i luften man andas in upptas via lungorna och ansamlas i sköldkörteln, varvid sköldkörteln får en stor strålningsdos. Detta kan förorsaka underfunktion i sköldkörteln eller, som en senare verkan, tumörer i sköldkörteln. Det verksamma ämnet i Jodix-tabletterna är kaliumjodid som förhindrar till 90-99 % radioaktivt jod från att ansamlas i sköldkörteln, då engångsdosen tas genast när man får informationen om att ett radioaktivt nedfall hotar. Om intagandet av tabletten försenas med 3 - 4 timmar är skyddseffekten endast cirka 50 %. Skyddsverkan av en engångsdos varar i 1 - 2 dygn. Tabletterna borde alltid finnas i hemmet, på arbetsplatser och i befolkningsskydd.

Dosering:
Jodix-tablet
Aktiv ingrediens:
kaliumjodidi
Paketstorlek:
10 kpl
Marknadsförare:
Orion Oyj
Finns i lager
15,37 €
Avsikten med Jodix är att förhindra sköldkörteleffekterna av radioaktivt jod i ett nedfall vid en kärnexplosion eller kärnkraftsolycka. Radioaktivt jod i luften man andas in upptas via lungorna och ansamlas i sköldkörteln, varvid sköldkörteln får en stor strålningsdos. Detta kan förorsaka underfunktion i sköldkörteln eller, som en senare verkan, tumörer i sköldkörteln. Det verksamma ämnet i Jodix-tabletterna är kaliumjodid som förhindrar till 90-99 % radioaktivt jod från att ansamlas i sköldkörteln, då engångsdosen tas genast när man får informationen om att ett radioaktivt nedfall hotar. Om intagandet av tabletten försenas med 3 - 4 timmar är skyddseffekten endast cirka 50 %. Skyddsverkan av en engångsdos varar i 1 - 2 dygn. Tabletterna borde alltid finnas i hemmet, på arbetsplatser och i befolkningsskydd.
Jodix-tabletter används endast på uppmaning av myndigheterna
Vanlig dos för vuxna och barn over 12 år: 1 tablett som engångs-dos
3-12-åringar: ½ tablet som engångsdos
1 månad - 3 år gamla barn: ¼ tablet som engångsdos
Barn under 1 månad: 1/8 tablett som engångsdos
Se noggrannare doseringsanvisningar i bipacksedeln
130mg kaliumjodid
Jodix-tabletter används endast på uppmaning av myndigheterna
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare

Bekanta dig med denna produkt genom bipacksedeln och läs instruktionerna noggrant innan användning
OBS! Först finsk text, sedan svenk text i bipacksedeln
En engångsdos orsakar vanligen inga biverkningar
Läs mer om biverkningar i bipacksedeln
Man känner inte till att en engångsdos skulle ha betydande skadliga verkningar på fostret eller dibarnet
Läs övriga instruktioner gällande användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)