Medicin

KALEORID 750 mg depottabl 250 kpl

Kaleorid innehåller kalium som är ett för ämnesomsättningen nödvändigt ämne.

Användningsändamål:
Kaliumhalten i blodet måste vara på en bestämd nivå, både för stora och för små mängder kan vara skadliga. Behandling med Kaleorid tabletter uppehåller kaliumhalten på en optimal nivå. Läkemedlet används enligt läkares ordination för att ersätta ökad utsöndring av kalium från kroppen. Detta sker vanligen då man använder diuretika.

Dosering:
Doseringen är individuell och bestäms oftast på basen av blodprov.
Använd den dosering som läkaren har ordinerat.
Tabletterna sväljs hela med en riklig mängd vätska, gärna i samband med måltid.


Bör observeras:
Intagning av tabletten bör undvikas strax före man lägger sig.
Tablettens olösliga kärna utgår med avföringen.
Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.


Allmänna biverkninga
Paketstorlek:
250 kpl
Marknadsförare:
Karo Pharma Oy – A Karo Healthcare company
Finns i lager
43,54 €
Kaliumhalten i blodet måste vara på en bestämd nivå, både för stora och för små mängder kan vara skadliga. Behandling med Kaleorid tabletter uppehåller kaliumhalten på en optimal nivå. Läkemedlet används enligt läkares ordination för att ersätta ökad utsöndring av kalium från kroppen. Detta sker vanligen då man använder diuretika.
Doseringen är individuell och bestäms oftast på basen av blodprov.
Använd den dosering som läkaren har ordinerat.
Tabletterna sväljs hela med en riklig mängd vätska, gärna i samband med måltid.
750mg kaliumklorid
Intagning av tabletten bör undvikas strax före man lägger sig.
Tablettens olösliga kärna utgår med avföringen.
Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
Läkemedlet kan irritera magens och tarmens slemhinnor.
För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.
Läkemedlet kan användas under graviditet och amning.
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Rumstemperatur (+15C - +25C)