Medicin

KETO 25 mg tabl, kalvopääll 15 fol

KETO-tabletter innehåller ketoprofen som är ett antiinflammatoriskt läkemedel som lindrar inflammation, smärta och feber. 

Aktiv ingrediens:
KETOPROFEENI
Paketstorlek:
15 fol
Marknadsförare:
Vitabalans Oy
Finns i lager
4,00 €

KETO–tabletter använd vid tillfälliga värktillstånd såsom muskel- och ledsmärtor, huvudvärk, reumatisk värk, menstruationsmärtor eller tandvärk. Det kan också användas tillfälligt för feber och andra symptom på förkylning och influensa. För långvarigt bruk, som fortsätter över en vecka, och för barn under 12 år endast enligt läkares ordination.

  • 1 tablett vid behov 1-3 gånger om dygnet.
  • Den maximala dosen (3 tabletter per dygn) får inte överskridas.
  • För att undvika irritation i matsmältningskanalen rekommenderas det att läkemedlet tas i samband med eller efter måltid med en riklig mängd vätska t.ex. ett glas vatten.
  • Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
  • Halsbränna, illamående, smärtor i övre delen av buken eller kräkningar 
  • För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.
  • KETO-tabletter får inte användas under graviditetens sista trimester. Läkare bör rådfrågas angående användning under graviditetens andra skeden.
  • Om du ammar, rådfråga din läkare innan du tar KETO-tabletter. 
  • Produkten hör till en grupp av läkemedel (antiinflammatoriska läkemedel), som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Påverkan är reversibel, dvs. upphör när man slutar använda KETO-tabletter.
  • Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning.