Medicin

KYYPAKKAUS 50 mg tabl 3 fol

Kyypakkaus är bra första hjälp vid ormbett samt bi- och getingstick. Det verksamma ämnet i produkten, hydrokortison, dämpar kroppens reaktioner efter huggormsbett eller insektstick. Huggormsbett är sällan livsfarliga, men läkarvård bör alltid uppsökas ifall man blir biten. Kyypakkaus fungerar endast som första hjälp, vars uppgift är att underlätta patientens tillstånd. Också efter bi- eller getingstick behövs läkarvård om sticket förorsakar en kraftig reaktion.

Aktiv ingrediens:
HYDROKORTISONI
Paketstorlek:
3 fol
Marknadsförare:
Orion Oyj
Finns i lager
6,99 €
 • Kräkning kan förekomma i samband med ormbett och därför skall endast en liten vätskemängd ges tillsammans med tabletterna och därefter skall man undvika att ge annan vätska under en halv timme
 • Tabletterna skall tas som engångsdos så snabbt som möjligt efter bett/stick enligt följande dosering:
 • 0-5 år: 1 tablett
 • 5-15 år: 2 tabletter
 • Över 15 år: 3 tabletter
 • Kyypakkaus fungerar endast som första hjälp, vars uppgift är att underlätta patientens tillstånd
 • I samband med ett huggormsbett eller ett allvarligare insektstick bör man alltid uppsöka läkarvård
 • Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel
 • Se också noggrannare anvisningar för vård av huggormsbett i bipackssedeln
 • Då de rekommenderade doseringsanvisningarna följs orsakar läkemedlet inga biverkningar
 • Som engångsdos kan läkemedlet användas enligt anvisningarna under graviditet och amning